Kunnen we over vijf jaar nog naar een concert?

Brieven

In de late jaren tachtig van de vorige eeuw was het mode onder intellectuelen om populaire cultuur te interpreteren. Camille Paglia over Madonna bijvoorbeeld. De ettelijke columns die eind jaren negentig werden gewijd aan de realitysoap Big Brother waren de laatste stuiptrekking hiervan. Het stuk van Arjen van Veelen (Opinie & Debat 23 oktober) over zijn voorkeur voor Oh Oh Cherso is niet alleen pijnlijk omdat de auteur koketteert met de mode van twintig jaar terug. Het is ook treurig dat hij zijn stuk nadrukkelijk schrijft in het licht van de dreigende kaalslag in de kunstsector. In de harde discussie over waar we naartoe gaan met onze cultuur, hebben gehypete commerciële massaproducten onze adhesie echt niet nodig. De commercie heeft allang de hegemonie. De vraag is nu of we over vijf jaar nog naar een toneelstuk kunnen gaan of naar een concert, of dat er dan alleen nog Oh Oh Cherso is.

Herman Stevens

Voorschoten