Nederland kort

Grote steden: van extra agenten gaat niets terechtkomen

Den Haag. Van het kabinetsplan om bij de politie drieduizend extra agenten aan te stellen, komt volgens de vier grote steden niets terecht. „Uw plannen leiden niet tot de 3000 extra agenten”, staat in een brief van de burgemeesters Eberhard van der Laan (Amsterdam), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Jozias van Aartsen (Den Haag) en Aleid Wolfsen (Utrecht) aan premier Mark Rutte. Volgens hen gaat het hier om „een sigaar uit eigen doos”. Eerder zeiden de korpsbeheerders in dat verband al dat de politie nu al kampt met een tekort van 300 miljoen euro en dat er daarom geen geld is voor de beloofde extra agenten. Ook in andere opzichten zijn de vier burgemeesters er niet gerust op dat de veiligheid in hun stad erop vooruitgaat met de plannen die het kabinet daarvoor in petto heeft. Zij wijzen er bijvoorbeeld op dat ook het Openbaar Ministerie kampt met een tekort aan mankracht. In de brief, die vorige week naar Rutte is gestuurd, waarschuwt het viertal verder voor het effect van bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. (ANP)

Kabinet bezuinigt fors op milieu

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Het kabinet bezuinigt de komende kabinetsperiode 2,7 miljard euro op infrastructuur, milieu en innovatie. Dat vloeit voort uit het opheffen van het Fonds Economische Structuurversterking (FES), een fonds dat vijftien jaar geleden is opgericht om de opbrengsten uit aardgas duurzamer te investeren. Vanuit het FES worden projecten gefinancierd op het gebied van infrastructuur, milieu, duurzaamheid, kennis en innovatie. De afgelopen jaren ging het bijvoorbeeld om de Betuwelijn en de HSL. De komende vijf jaar zal zeker nog voor circa 23 miljard euro vanuit het fonds geïnvesteerd worden. Daarover hebben vorige kabinetten al besluiten genomen. Maar van 2,7 miljard aan gereserveerd geld voor de komende vijf jaar is de politieke besluitvorming nog niet afgerond. Het gaat om 1,5 miljard voor milieu en innovatie en 1,25 miljard voor infrastructuur. Dat geld gaat nu naar de schatkist, waardoor het begrotingstekort slinkt en de staatsschuld minder snel toeneemt. Vanaf 2016 gaat er helemaal geen geld meer naar het FES, zo schreef het kabinet-Rutte gisteren in antwoord op Kamervragen.

EDL-demonstratie A’dam verplaatst

AMSTERDAM. De extreemrechtse English Defence League (EDL) moet de demonstratie van zaterdag verplaatsen van het Museumplein naar het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Dat heeft burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam gisteren laten weten. Hij zegt „harde informatie” te hebben dat Engelse en Nederlandse hooligans aanwezig zullen zijn bij de betoging zaterdag. Zij zouden de confrontatie willen opzoeken met de politie of met tegendemonstranten. Uit veiligheidsoverwegingen moet de EDL de demonstratie nu houden in het gebied nabij station Sloterdijk in Amsterdam. EDL wil met de betoging zijn steun betuigen aan Geert Wilders. (ANP)