'Per saldo nul extra agenten'

De vier grote steden waarschuwen in een brief aan premier Rutte voor meer werkloosheid en armoede. De burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, licht zijn zorgen toe.

Aalt ( Aleid ) WOLFSEN (1960) Burgemeester van de gemeente Utrecht. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Nederland. Utrecht, 20 januari 2009
Aalt ( Aleid ) WOLFSEN (1960) Burgemeester van de gemeente Utrecht. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Nederland. Utrecht, 20 januari 2009 ©Vincent Mentzel 2009

In navolging van de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) hebben de burgemeesters van de vier grote steden (G4) hun zorgen geuit over de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet. In een brief aan premier Rutte waarschuwen ze voor meer armoede en werkloosheid in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

De burgemeesters hebben ook kritiek op de bezuinigingen in het onderwijs en ze zijn bang dat het voornemen van de 3.000 extra politieagenten die het nieuwe kabinet belooft, door eerdere bezuinigingen van het vorige kabinet teniet worden gedaan. „Per saldo komen we straks op nul extra agenten uit”, zegt de Utrechtse burgermeester Aleid Wolfsen in een toelichting op de brief. „Daarom moeten we snel met het kabinet om tafel gaan zitten om de harde kantjes van het regeerakkoord te verzachten.”

Het kabinet wil de economie stimuleren, dat moet u aanspreken?

„Ja zeker, maar de bezuinigingen op allerlei sociale voorzieningen gaan ten koste van de koopkracht. In Utrecht hebben we de U-pas waarmee mensen die krap bij kas zitten – met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon – gebruik kunnen maken van culturele en sportieve voorzieningen. Het kabinet wil terug naar 110 procent. Daarmee raken circa 20.000 Utrechters hun U-pas kwijt. Of ze gaan dan niet meer sporten – slecht voor de volksgezondheid – of ze gaan minder winkelen – slecht voor de economie.”

U bekritiseert ook de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.

„In theorie ben ik het met het kabinet eens: iedereen moet bij een gewone werkgever aan de slag kunnen. Maar zo werkt het helaas niet. Mensen met een handicap zijn minder productief en zitten straks met een uitkering thuis, als ze niet niet meer naar de sociale werkplaatsen kunnen.”

Over mobiliteit schrijft u dat het kabinet te veel inzet op snelwegen en te weinig op openbaar vervoer.

„De drie grote steden – Utrecht heeft het ov al geprivatiseerd – krijgen 120 miljoen minder, want ook zij gaan het gemeentelijk vervoer aanbesteden en krijgen geen subsidie meer. Wij vragen ons af of dit bedrag kan worden terugverdiend met aanbesteding.”

Het kabinet wil de woningmarkt stimuleren. Wat is daarop tegen?

„Wij delen de ambitie om de woningmarkt vlot te trekken. Minder huizen bouwen betekent minder keuken kopen, dat is slecht voor de economie, vinden wij ook. Maar nieuwbouw mag niet ten koste gaan van achterstandsbuurten. Waarom zo’n forse huurverhoging? In de grote steden zijn in de Vogelaarwijken zichtbare verbeteringen waarneembaar. Daar moeten we mee doorgaan. Met de afschaffing van de Vogelaarheffing zijn de Vogelaarwijken niet weg.”

In uw brief staat slechts één zin over de bezuinigingen op cultuur.

„De wethouders waren ons voor en hebben al een brandbrief geschreven. Met 200 miljoen bezuinigen maak je een hoop kapot. Als orkesten moeten verdwijnen hebben we straks lege zalen, terwijl we bijvoorbeeld in Utrecht net voor heel veel geld een nieuw Muziekcentrum bouwen.”