Aanval op Iran kan niet zonder mandaat V-raad

Volgens oud-diplomaat en oud-lid van de commissie-Davids inzake Irak, Peter van Walsum, is een Amerikaanse aanval op Iran ophanden en moet Nederland zich nu al afvragen of die interventie politieke steun verdient. Van Walsum meent dat die interventie „hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden zonder mandaat van de Veiligheidsraad”. Die waarschuwing komt, anders dan bij Irak, gelukkig op tijd. Minder gelukkig ben ik met het zijn impliciete advies om die aanval te steunen. Of een aanval op Iran het nucleaire programma zal uitschakelen valt immers te betwijfelen, maar dat het Midden-Oosten erdoor in brand zal vliegen staat wel vast. Dat werd eerder al in deze krant van 6 februari betoogd door de Israëlische hoogleraar krijgsgeschiedenis Martin van Crefeld. Van opgelegde sancties verwacht Van Walsum niets en andere opties dan een aanval ziet hij niet. Dat een aanval op Iran zonder mandaat van de Veiligheidsraad zou plaatshebben stuit bij hem ook niet op bezwaar en dat sluit aan bij zijn uitzonderingspositie in de commissie-Davids. In het rapport van die commissie staat op pagina 270 dat hij zich afvroeg „of de regering er niet beter aan zou hebben gedaan de Kamer en het Nederlandse volk uit te leggen dat er voor de inval volkenrechtelijk geen overtuigende rechtsgrond was, maar dat een militaire ingreep om de aangegeven redenen toch geboden was en daarom Nederlands politieke steun verdiende.” Dat zou misschien hebben geleid tot minder onvrede in de samenleving, maar ook tot een overtreding van artikel 90 van de Nederlandse Grondwet. Daarin staat dat ons land de internationale rechtsorde dient te bevorderen. Het advies van Van Walsum staat daar haaks op.

Harry van Bommel

Tweede Kamerlid SP