Ontslagrecht leraren is niet het probleem

Ton van Haperen pleit voor een soepeler ontslagrecht voor leraren (Opinie & Debat, 16 oktober). Dat ontslagrecht is echter niet het probleem, maar het gebrek aan professionele cultuur in scholen. Leraren spreken elkaar onderling nauwelijks aan op resultaten en schuiven het onderpresteren van collega’s af op het management. Als jij je niet met mijn werk bemoeit, doe ik het niet met het jouwe, lijkt het adagium. Als je op die manier leraren twintig jaar hun gang laat gaan, wordt het inderdaad moeilijk om van ze af te komen.

Het is de kunst om slecht functionerende leraren zich tot betere leraren te laten ontwikkelen. Een eerste stap daartoe komt van de collega’s van die slechte leraar zelf. Weet hij zelf al dat hij een slechte leraar gevonden wordt? Wat kunnen wij als collega’s doen om hem verder te helpen? En heeft die ‘slechte’ collega misschien nog tips voor mij?

Een leraar die in een team moet samenwerken, waarin hij vrijwel dagelijks wordt aangesproken op de kwaliteit van zijn lessen, móét wel in beweging komen. Als hij dan, ondanks alle feedback en steun, merkt dat hij niet aan de standaard kan voldoen, zal hij uiteindelijk een andere baan gaan zoeken. En voor de minderheid die het dan nog zelf niet doorheeft, zal een ontslagprocedure alle kans van slagen hebben. Dan is er namelijk een dik dossier. Leraren hebben de sleutel tot beter functioneren van hun collega’s (en zichzelf) zelf in handen.

Hartger Wassink

Universitair docent, Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit