Lagere bonus goed voor bankensector

De bankiers van Wall Street betreuren ongetwijfeld de trage gang van zaken in hun bedrijfstak dit jaar. De bonussen zijn omlaag gegaan. Maar er is ook een positieve kant: de bankaandelen zijn immers ook gekelderd. Nu de vergoedingen bij veel firma’s voor een groter deel uit aandelen bestaan, zullen zakenbankiers financieel profiteren van marktherstel op de langere termijn.

Neem de werknemers van Morgan Stanley. Toen de cijfers over het eerste kwartaal in april bekend werden gemaakt, moeten de zakenbankiers er zeker van zijn geweest dat ze dit jaar meer zouden verdienen dan vorig jaar. De firma heeft in de eerste drie maanden dan ook twee maal zoveel geld voor de bonussen opzij gezet. Eind september waren de bonusvoorzieningen echter 7 procent lager dan die van vorig jaar.

Als de markten de rest van 2010 ook traag blijven, betekent dit dat de uitkeringen begin volgend jaar lager zullen zijn. Maar daardoor kan de beurskoers van Morgan Stanley ook lager blijven. De aandelen worden nu op een niveau verhandeld, dat 23 procent lager ligt dan het jaarrecord dat in april werd bereikt. Ervan uitgaande dat de markten uiteindelijk weer zullen aantrekken, duidt dit op meer winst voor de werknemers, als zij hun aandelen over een paar jaar mogen verzilveren.

Ook elders gaat het om een soortgelijk verhaal. De bonussen bij Goldman Sachs lagen in het eerste kwartaal nog 13,5 hoger dan die van vorig jaar. Maar twee moeilijke kwartalen later is dit omgeslagen in een teruggang van 22 procent. De beurskoers is 14 procent lager dan op het hoogtepunt in april. JP Morgan heeft voor zijn personeelsleden 9 procent minder opzij gezet dan vorig jaar, terwijl de beurskoers 21 procent is gezakt ten opzichte van het record van april.

De bankiers van Bank of America kunnen de beste deal tegemoetzien. De firma heeft niet onthuld hoeveel zij voor haar werknemers reserveert. Maar haar beurskoers heeft het slechtst gepresteerd van alle zakenbanken, met een daling van 42 procent. De kwetsbaarheid van de bank voor gedwongen terugkopen van hypotheken kan de beurskoers ook langer lager houden dan die van concurrenten.

Het lijkt misschien niet zo aantrekkelijk om een groter deel van je salaris vast te zien liggen in goedkopere aandelen. Maar dit zou wel kunnen leiden tot een groter aantal bekeerlingen tot de door Goldman geïnspireerde religie van ‘hebzucht op de langere termijn.’ Al deze nieuwe discipelen helpen de potentieel catastrofale gerichtheid op korte termijn winsten te onderdrukken, is dat pure winst.

Anthony Currie

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

Vertaling Menno Grootveld