Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Wonen

Nieuwbouw probleemwijk A'dam stopt

De grote woningbouwprojecten in Amsterdam Nieuw West worden gestaakt. Door de ineenstorting van de markt voor koopwoningen, is er geen geld meer voor grootschalige stadsvernieuwing.

Dit heeft Far West, een samenwerkingsverband van de corporaties De Key, Rochdale en Stadgenoot, bekendgemaakt. Far West wordt opgedoekt. „Het was het beste besluit dat we nu konden nemen”, zegt directeur Jacques Thielen van Far West. „We hebben bijna twee jaar gewacht of de woningmarkt zich zou herstellen, maar de kans dat de markt weer snel op het oude niveau zit is buitengewoon klein.”

De voorgenomen sloop van 1.700 sociale huurwoningen gaat niet door. Deze woningen worden wel opgeknapt. De bouw van 3.600 nieuwe woningen, waarvan duizend sociale huurwoningen, gaat niet door. De woningcomplexen die al in aanbouw zijn, worden afgemaakt. Daarnaast worden kleinere projecten wel aangepakt.

Amsterdam Nieuw West is met 135.000 inwoners het grootste stadsdeel in Amsterdam, met naar verhouding veel immigranten. Het stadsdeel telt veel flatgebouwen, neergezet in de jaren zestig en zeventig. De inwoners lijden bovengemiddeld onder werkloosheid, schooluitval, armoede en buurtoverlast. De wijk Overtoomse Veld stond jarenlang symbool voor de problemen. Het is de thuisbasis van hangjongeren en van de Hofstadgroep.

Om het tij te keren zetten de corporaties in 2000 Far West op, een corporatie die 800 miljoen euro investeerde. Flats werden opgeknapt of vervangen door appartementencomplexen. „Overtoomse Veld ziet er nu bijvoorbeeld prachtig uit”, zegt Thielen. De stadsvernieuwing werd betaald door de verkoop van woningen aan mensen met een goed inkomen.

Die financieringsbron is nu opgedroogd, doordat er nog nauwelijks wordt ingeschreven op koopwoningen. „Mensen zijn onzeker over de economie en in geval van twijfel haken ze het eerst af in een stadsdeel dat nog niet klaar is, zoals Nieuw West”, zegt Thielen: „De banken doen ook moeilijk.”

Voor de nieuwbouw in de stad is een ander tijdperk aangebroken, zegt Thielen: „De tijd van grootschalige nieuwbouw is voorbij. De nadruk ligt voortaan op kleine projecten en beheer. Het voordeel daarvan is dat we beter naar de bewoners kunnen luisteren.”