Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

GI’s

In zijn bespreking van The GI War Against Japan (Boeken, 08.10.10) meldt Sjoerd de Jong dat algemeen wordt aangenomen dat GI een afkorting is van Government Issue, uitgave van de regering. Een weinig aannemelijke verklaring, want welbeschouwd waren alle militairen uitgaven van de regering. Tot dusverre was mij een andere verklaring bekend, die mijns inziens aannemelijker want specifieker is: General Issue, de gewone, naamloze soldaat, in goed Nederlands: Jan Soldaat.

O.L.E. Jongmans, Wateringen

J.Theunissen, Dalen