Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Arbeidsmarkt

Economie kort

Crisis heeft ook positief neveneffect op de werkvloer

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Een kwart van de werknemers heeft zich sneller ontwikkeld doordat ze door de recessie meer of ander werk hebben moeten doen. Dat blijkt uit de Randstad Werkmonitor, dat Blauw Research uitvoerde onder 810 werknemers in loondienst. Deze werknemers, ook wel recessiegroeiers genoemd, zijn vooral jonge mensen: 41 procent is niet ouder dan 30 jaar. Ook zijn de mensen iets vaker mannen dan vrouwen (62 procent versus 55 procent). Ze zijn vooral gegroeid op gebied van expertise en verantwoordelijkheid. De trend is zichtbaar in het hele bedrijfsleven, blijkt uit de Werkmonitor, maar bij de overheid en non-profitorganisaties zijn minder recessiegroeiers. „Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien binnen de non-profitsector de crisis minder merkbaar was en mensen er daardoor minder van hebben kunnen profiteren”, aldus een woordvoerder. Een kleine groep (zo’n 12 procent) heeft aangegeven ook andere taken erbij te hebben gekregen, die niet in het verlengde liggen van hun huidige werk. Eenvijfde van de recessiegroeiers heeft concreet geprofiteerd van hun groei, doordat ze tijdens de crisis een hogere functie hebben gekregen.

Staking TNT lijkt onafwendbaar

Zoetermeer. Een staking bij postbedrijf TNT lijkt onafwendbaar. De vakbonden vinden de voorstellen die het postbedrijf tot nu toe heeft gedaan om de gevolgen van de reorganisatie te beperken, onvoldoende. De kaderleden van AbvaKabo FNV hebben zich unaniem uitgesproken voor staking, tenzij het bedrijf ingaat op de eisen van de bonden. Dit heeft vakbondsbestuurder Peter Wiechmann laten weten. Waarschijnlijk volgende week sturen AbvaKabo, CNV Publieke Zaak en de bond BVPP een ultimatum aan TNT. De bonden willen dat het aantal gedwongen ontslagen beperkt blijft en willen harde afspraken over een geleidelijke reorganisatie. TNT Post is bezig met een reorganisatie en wil zeker elfduizend banen schrappen. Het postbedrijf denkt het aantal gedwongen ontslagen te kunnen beperken tot 4.500, maar de bonden willen dat aantal nog flink omlaag brengen. (ANP)

Trichet tegen nieuwe regels EU-begroting

Door een onzer redacteuren

Brussel. De voorzitter van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, vindt dat het recente Frans-Duitse compromis over sancties voor landen die het Stabiliteitspact overtreden, niet ver genoeg gaat. Trichet vindt dat eurolanden objectief beoordeeld moeten worden op hun begrotingen en economische beleid, en dus automatisch sancties moeten krijgen als ze het pact overtreden. Tot nu toe ontsnappen landen met excessieve begrotingstekorten aan sancties omdat politieke koehandel de besluitvorming beheerst. Het Griekse schuldendrama dit jaar, zei Trichet eind september in het Europees Parlement, bewees andermaal dat „een enorme stap vooruit” nodig is. Trichet riep Europarlementariërs op om in te grijpen, als een ministeriële ‘taskforce’ voorstellen voor automatische sancties te veel zou verwateren. Duitsland en noordelijke landen eisten in die taskforce ook automatische sancties. Frankrijk en zuidelijke landen waren ertegen, zij vinden dat politieke afweging nodig blijft. Maandag sloten de regeringsleiders van Frankrijk en Duitsland plotseling een deal, waarbij Duitsland automatische sancties liet vallen in ruil voor Franse steun voor een wijziging van het Europees Verdrag. In dat Verdrag zouden dan keiharde andere sancties kunnen worden opgenomen, zoals inhouden van Europese subsidies.

Werkloosheid daalt licht in Nederland

Den Haag. De werkloosheid is in september voor de zevende maand op rij gedaald. Er zaten, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 412.000 mensen werkloos thuis. Dat zijn er tweeduizend minder dan in augustus, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De werkloosheid daalt al ruim een half jaar met gemiddeld 6.000 personen per maand. Niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerd waren in september 396.000 mensen werkloos. Dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werklozen toegenomen met 7.000. Die toename komt helemaal voor rekening van vrouwen. Het aantal werkloze vrouwen steeg met 18.000, terwijl het aantal werkloze mannen in een jaar tijd met 11.000 is gedaald. (ANP)