Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Economie

Moeten specialisten geknecht worden?

In het commentaar van 14 oktober, ‘De vrijheid van artsen’, ontbreekt de schakel naar het verleden. Het schisma in de Orde van Medisch Specialisten (tussen de vrijgevestigde specialisten en de specialisten in loondienst) heeft zich al eerder voorgedaan, medio jaren negentig toen de Nederlandse Specialisten Federatie werd opgericht om de belangen van de vrijgevestigden (beter) te vertegenwoordigen. Toen oud-minister Borst liet blijken geen loondienstverband te prefereren voor de specialisten en de lumpsumconstructie invoerde (die inhield dat de zak met geld voor omzet van de vrijgevestigden rechtstreeks naar de vrijgevestigden ging) werd binnen enkele jaren de NSF opgeslokt door de LSV, later omgedoopt tot de Orde.

Het huidige plan om de zak met geld voor de vrijgevestigden niet aan henzelf maar aan het ziekenhuisbestuur te geven met de boodschap aan laatstgenoemde: u zorgt maar dat het achter uw voordeur wordt verdeeld, is vragen om grote problemen. Ik roep in herinnering de experimenten om de salarissen van specialisten gelijk te trekken eind jaren negentig in (o.a.) Alkmaar en Emmen die hopeloos zijn mislukt en een ernstig verdeelde staf hebben achtergelaten. De vraag is waarom de voorzitter van de Orde denkt met zijn plan om alle artsen gelijk te belonen (door 80 procent van de nieuwe lumpsum gelijkelijk te verdelen en 20 procent te reserveren voor extra goede dokters) de rust te kunnen bewaren binnen zijn eigen club. Op deze wijze gaat de Orde zichtbaar mee in de plannen van de overheid (en de verzekeraars) om de specialisten te knechten.

Anthony Wijnberg

Advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht, Groningen