Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

KLM weigert 1.200 euro schadevergoeding uit te keren na vertraging van 27 uur

KLM weigert een echtpaar dat 27 uur vertraging opliep op een vlucht van San Francisco – Amsterdam 1.200 euro schadevergoeding te betalen. De kantonrechter in Breda roept nu de hulp in van het Europees Hof over de regels rond vergoedingen bij vertraagde vluchten. Op een zomerse donderdagmiddag in 2009 zou een echtpaar uit het Noord-Brabantse

KLM weigert een echtpaar dat 27 uur vertraging opliep op een vlucht van San Francisco - Amsterdam 1.200 euro schadevergoeding te betalen. De kantonrechter in Breda roept nu de hulp in van het Europees Hof over de regels rond vergoedingen bij vertraagde vluchten.

Op een zomerse donderdagmiddag in 2009 zou een echtpaar uit het Noord-Brabantse Oosterhout met KLM vanuit San Francisco terugvliegen naar Amsterdam. Geplande aankomsttijd: half elf de volgende ochtend. Vanwege een technisch mankement aan het vliegtuig vertrok de vlucht echter pas een dag later. Het echtpaar kwam 27 uur later dan gepland aan op het vliegveld in Amsterdam.

Het echtpaar eist van KLM een schadevergoeding van 1.200. Hierbij beroept het zich op een Europese verordening uit 2004 die bepaalt dat reizigers bij annulering en vertraging van hun vlucht onder bepaalde voorwaarden recht hebben op vergoeding van directe kosten zoals overnachtingen en maaltijden. Reizigers wier vlucht wordt geannuleerd en die hierdoor minimaal drie uur later aankomen op hun bestemming, hebben recht op een vaste vergoeding van maximaal 600 euro per persoon. Zie artikel 7 (pagina 5) van de hierboven genoemde verordening. In zo’n geval mag er geen sprake zijn van ‘buitengewone omstandigheden’ waardoor de luchtvaartmaatschappij annulering niet had kunnen voorkomen.

In het ‘Sturgeon-arrest’ van 19 november 2009 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat deze regel ook geldt bij vertragingen van minimaal 3 uur. Het Hof gaat hierbij uit van het gelijkheidsbeginsel: reizigers van vertraagde vluchten zitten in de praktijk in dezelfde situatie als reizigers van geannuleerde vluchten. Actualiteitenprogramma Een Vandaag zond in augustus van dit jaar een item uit over vliegtuigmaatschappijen die zich niet aan de wettelijk verplichte vergoedingen bij vertragingen en annuleringen houden. En lees hier de Kamervragen die SP’er Farshad Bashir hierover stelde (met antwoorden van toenmalig minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat, CDA).

Het Oosterhoutse echtpaar nam geen genoegen met de aangeboden compensatie van 400 dollar per persoon (circa 290 euro, gerekend met de wisselkoers van juli 2009). De man en vrouw menen dat zij recht hebben op een vergoeding van twee maal 600 euro: 1.200 euro, plus rente en 200 euro buitengerechtelijke kosten. Daarnaast zou KLM de proceskosten moeten betalen.

KLM weigert. Volgens de luchtvaartmaatschappij is de Europese verordening in strijd met het Verdrag van Montreal, dat een aantal mondiale regels bevat rond de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen in het geval van vertraging. Dit verdrag gaat ervan uit dat reizigers concreet schade moeten aantonen om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

De rechter in Breda gaat nu zogeheten prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie. Dat is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht, klik hier voor nadere uitleg. De Bredase kantonrechter wil weten of de vaste vergoeding in de Europese verordening nu wel of niet verenigbaar is met het Verdrag van Montreal.

Opmerkelijk, want eerder oordeelde de kantonrechter in Haarlem in een vergelijkbare zaak dat van strijd met het Verdrag van Montreal geen sprake is. (Zie punt 7 van de ‘beoordeling van het geschil’.) De rechtbank Haarlem zag geen aanleiding om rechtsvragen voor te leggen aan de Europese rechter. Die zaak betrof passagiers die met hun minderjarige zoon in 2007 van Amsterdam Schiphol naar Beijing  vlogen. Vanwege een technisch defect kwam het toestel van China Airlines ruim 26 uur later in China aan dan gepland. De gedupeerden eisten 2.157 euro schadevergoeding van de luchtvaartmaatschappij: drie maal 600 euro en 357 euro aan buitengerechtelijke kosten. De rechter in Haarlem stelde de passagiers in het gelijk.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.