Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Politiek

ik@nrc.nl

Mijn kapper heeft zijn zaak in een serre-achtige ruimte, waarvan het dak deels uit glas bestaat. Tijdens mijn laatste bezoek waren er twee reparateurs op het dak bezig. Hun arbeidzame gestommel was goed hoorbaar voor de klanten en de kappers en kapsters.

Opeens was er een zware, doffe dreun en ander geluid dat op een ongelukkige val duidde. Er klonken geschrokken reacties van buiten, van collega-dakdekkers.

Even hielden alle aanwezigen de adem in, getuigen als zij waren van een onbekend malheur.

De eigenaar doorbrak de stilte: „Als er schade is dan gaan ze mooi betalen!”

Max Kerremans

Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl