Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Verkeer en infrastructuur

Hup, aanleggen die nieuwe snelwegen

Met verbazing las ik het artikel ‘Met asfalt los je de files echt niet op’ (Opinie, 18 oktober). Hierin wordt beweerd dat verhoging van de maximumsnelheid van 120 naar 130 km/uur voor meer verkeer zal zorgen, doordat „bij een hogere snelheid het rijden aantrekkelijker wordt”. Een twijfelachtige bewering. Ook heeft volgens de auteurs meer asfalt een toename van het verkeer tot gevolg. Beide beweringen laten volgens mij juist de noodzaak van meer asfalt zien. Men wil blijkbaar liever met de auto dan met de trein reizen. De auteurs zien echter investeren in openbaar vervoer als oplossing, met de RandstadRail als succesvoorbeeld. Het resultaat van jarenlange inzet op openbaar vervoer door de overheid – het achterwege blijven van substantiële uitbreiding van het wegennet en dagelijks honderden kilometers file – wordt gemakshalve vergeten. Daarbij is het ov nog steeds niet ontwikkeld tot een volwaardig alternatief.

Verder wordt de stijging van de CO2-uitstoot als argument gebruikt tegen de snelheidsverhoging, wat verwaarloosbaar is, aangezien de mens slechts verantwoordelijk is voor 3 tot 4 procent van de totale CO2-uitstoot (bron: NASA). Volgens mij wordt het nu eindelijk tijd ons wegennet uit te breiden en te stoppen met twijfelachtige argumenten en het verdraaien van cijfers.

Robin Slagman

Enschede