Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief

Duurzaamheid

Biodiversiteit? Het lijkt wel klimaat

Bedreiging van diersoorten (bij artikel in NRC Handelsblad)Bedreiging van diersoorten (bij artikel in NRC Handelsblad)

De parallellen tussen het debat over klimaat en dat over biodiversiteit kunnen niemand ontgaan. Je hoeft alleen de conferentie over biodiversiteit in het Japanse Nagoya (die duurt tot 29 oktober) maar te volgen om het te zien: het zijn grote thema’s in het internationale milieubeleid en beide worden vertaald in een conflict over geldstromen – van rijke naar arme landen. Het zijn bovendien thema’s waarin wetenschap en beleid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De onderwerpen raken elkaar ook inhoudelijk. Zo wordt zowel in het klimaatdebat als in het biodiversiteitdebat gepleit voor het behoud van tropische regenwouden. Binnen de biodiversiteit worden daar twee redenen voor gegeven. Allereerst vormen die tropische bossen de natuurlijke leefomgeving van veel soorten, maar bovendien helpen de bossen klimaatverandering te voorkomen en veel biologen vrezen dat de opwarming van de aarde leidt tot verstoring van ecosystemen en verlies van biodiversiteit.

Maar er zijn ook verschillen. Zo kent het biodiversiteitsdebat veel minder sceptici. In deze tak van wetenschap is er nauwelijks discussie over de noodzaak om in te grijpen. Ook is er geen IPCC van de biodiversiteit, al zijn er wel vergevorderde plannen voor een IPBES, zoals de organisatie zou moeten gaan heten, de Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

Een overeenkomst is dan weer dat op conferenties over beide thema’s ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook bij de biodiversiteit gaan de Verenigde Staten voorop in de afwijzing van financiële verplichtingen. De VS hebben, net als Andorra en het Vaticaan, het biodiversiteitsverdrag zelfs niet ondertekend (lees hier hoe het zo gekomen is en hier een reactie daarop). De EU speelt, zoals zo vaak, een bemiddelende rol.

Het is nog even de vraag of er in Nagoya (volg hier een blog van de IUCN) een stevig akkoord wordt bereikt. Zo niet, dan is dat ongetwijfeld de belangrijkste overeenkomst met het klimaatdebat.

Lees ook vandaag in NRC Handelsblad de twee verhalen over ‘Nagoya’, een over de belangrijkste thema’s op de conferentie en een over het verdwijnen van soorten.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.