Studenten wel degelijk gebaat bij rekenmachine

Mandatory Credit: Photo by Geoffrey Robinson / Rex Features ( 1216254e ) Students on Graduation Day after passing their exams and being awarded a degree, Cambridge, England, Britain Graduation Day, Cambridge University, Cambridge, Britain - 06 Aug 2010
Mandatory Credit: Photo by Geoffrey Robinson / Rex Features ( 1216254e ) Students on Graduation Day after passing their exams and being awarded a degree, Cambridge, England, Britain Graduation Day, Cambridge University, Cambridge, Britain - 06 Aug 2010 Geoffrey Robinson / Rex Featur>

Bart Fleuren schetst een enigszins karikaturaal beeld van de huidige studenten op de Nederlandse universiteiten (Opinie & Debat, 16 oktober). Helaas zit er wel een kern van waarheid in, want de taal- en rekenvaardigheden van onze studenten zijn merkbaar verslechterd. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de vele ‘onderwijsvernieuwingen’ die geen onderwijsverbeteringen bleken. Fleuren stelt als remedie onder meer voor om de rekenmachine en naslagwerken tijdens tentamens af te schaffen. Verder moet de wereldliteratuur van voor 1850 ingevoerd worden om deze vervolgens klassikaal te declameren. Dat zijn allemaal mooie geheugentrainingen, maar verder schieten we er weinig mee op. Ik heb liever dat mijn studenten problemen oplossen met moderne ICT-middelen en dat ze daar vervolgens in fatsoenlijk Nederlands/Engels over schrijven. Dat ze de automatische spellingcontrole gebruiken omdat algoritme algoritme is vind ik prima, sterker nog: je bent een oen als je dat niet doet. Verder zijn de Nederlandse universiteiten actiever dan Fleuren suggereert: het bindend studieadvies (selectie in eerste jaar), conditionele herkansing (alleen herkansen als bij eerste kans een 5 is behaald) en tussentijdse toetsingen (prikkel om regelmatiger te studeren) zijn of worden ingevoerd. Dit ontslaat de verantwoordelijken er natuurlijk niet van om de absurde onderwijsvernieuwingen te vervangen door onderwijs waarin men hedendaagse (ICT)-technieken gebruikt, maar waarin ook plaats is voor het inzicht dat ‘tafels stampen’ in de eerste jaren van het basisonderwijs zo gek niet is.

Manfred te Grotenhuis

Docent Kwantitatieve Analysetechnieken, Radboud Universiteit Nijmegen