RSJ oordeelt dat twee gedetineerden tóch vervroegd naar tbs-kliniek mogen

Voormalig staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) heeft onrechtmatig gehandeld door gevangenen sinds november 2009 niet meer vervroegd in tbs-klinieken te plaatsen. Twee gedetineerden die hiertegen beroep aantekenden, zijn vandaag in het gelijk gesteld.

De zaak draait om de Fokkensregeling, een regeling uit 1997 die een vervroegde overplaatsing naar een tbs-kliniek mogelijk maakte. Misdadigers, aan wie door de rechter behalve gevangenisstraf ook tbs was opgelegd, konden na een derde van hun celstraf aan hun tbs-behandeling beginnen. Het idee erachter: hoe eerder de geestelijke stoornis wordt behandeld, hoe beter. De gevangenisstraf liep overigens gewoon door naast de tbs.

Veroordeelden die vervroegd naar de tbs-kliniek gingen, mochten pas op verlof nadat twee derde van hun straf erop zat. Van een volledige tbs-behandeling, waarvan verlof een wezenlijk onderdeel is, was op die manier geen sprake. Verder hield de regeling volgens staatssecretaris Albayrak van Justitie te weinig rekening met gevoelens van slachtoffers en nabestaanden. Lees hier de brief die zij op 10 november 2009 aan de Tweede Kamer schreef. De Kamer had veel kritiek op de Fokkensregeling. Met name de VVD en de PVV klaagden dat moordenaars binnen enkele jaren weer ‘vrij’ rondliepen. Lees hier een bericht uit de Telegraaf en de Kamervragen die de PVV hierover stelde.

De staatssecretaris besloot de Fokkensregeling af te schaffen. Dit kwam haar op kritiek te staan van de eerder genoemde RSJ. Lees hier het advies ‘Afschaffing van de Fokkensregeling, beter niet’ (voor een beknopte samenvatting, zie pagina 5). Volgens de Raad draagt de Fokkensregeling bij aan beveiliging van de maatschappij: de behandeling van tbs-patiënten heeft in het algemeen meer effect als die behandeling snel begint. Bovendien voorziet de RSJ dat de behandelduur van veroordeelden verder zal oplopen wanneer de tbs-behandeling pas later start.

Vooruitlopend op de afschaffing van de Fokkensregeling liet Albayrak deze regeling op 10 november 2009 bevriezen. Onrechtmatig, oordeelde de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vandaag. In de twee beroepszaken hadden de gedetineerden wel degelijk recht op vervroegde plaatsing in een tbs-kliniek. De uitspraak luidt: ‘De afschaffing van de Fokkensregeling met ingang van 4 augustus 2010 kan er niet toe leiden dat deze onrechtmatigheid met terugwerkende kracht wordt opgeheven en dat de aanspraak op vervroegde plaatsing in een tbs-inrichting, die rechtens bestond, is komen te vervallen.’

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.