'Niet het werk van jaren rücksichtslos afbreken'

De Arnhemse wethouder van Cultuur Michiel van Wessem is lid van de VVD en ondertekende een brief tegen de bezuinigen die zijn partij ondersteunt.

„Ik kan de redenering van het kabinet niet volgen.” Hoewel het plannen van zijn eigen partij betreft, is de Arnhemse cultuurwethouder Michiel van Wessem fel tegen de bezuinigingen op kunstsubsidies. Het kabinet kort de sector met 200 miljoen euro en verhoogt de btw op kaartjes bij podiumkunsten.

Van Wessem: „Ik begrijp dat er in deze tijden moet worden bezuinigd, maar tegelijk het ondernemerschap willen stimuleren en de btw verhogen: dat klopt niet.”

Van Wessem was één van de negen wethouders Cultuur van grote steden die een open brief ondertekenden aan de nieuwe staatssecretaris Cultuur, Halbe Zijlstra, ook VVD. In die brief protesteerden de wethouders tegen de „onherstelbare schade” en de „grote kaalslag” die de korting op de kunstsubsidies teweeg gaat brengen.

U staat lijnrecht tegenover de plannen van uw partij.

„Zo zie ik dat niet. Ik spreek als wethouder namens de gemeente Arnhem. Arnhem is op cultuurgebied een toonaangevende stad. Wij willen de creatieve sector in de stad sterk houden, ook in de breedte. Mijn grote zorg is dat wat in decennia met veel energie en toewijding is opgebouwd rücksichtslos wordt afgebroken en dat instellingen verdwijnen.”

U had er geen moeite mee om tegen de kabinetsplannen in te gaan?

„Ik heb niet iets moeten overwinnen. Dat er op rijksniveau andere ideeën leven over cultuur bij de VVD is mogelijk, maar deze bezuinigingen zijn te veel.”

De brief vraagt het kabinet in ieder geval te kiezen tussen de btw-verhoging en de korting van 200 miljoen.

„Zo zie ik ons standpunt niet. Het is niet zo dat als de btw-verhoging van tafel gaat, die bezuiniging wel prima is. Zeker niet. Wat het kabinet wil, kan natuurlijk niet. Daarom pleiten we ook voor overleg met de steden.”

Ziet u een direct gevaar voor Arnhem?

Vooral de podiumkunsten worden hard getroffen en die hebben de afgelopen jaren al het nodige voor de kiezen gehad. Drie grote gezelschappen in Arnhem krijgen een substantieel deel van hun geld van het rijk: Theatergroep Oostpool, Introdans en het Orkest van het Oosten.”

Wat betekent het voor de stad als die gezelschappen verdwijnen?

„Ik ben ook wethouder Economie. Ondernemers prijzen altijd het woon- en werkklimaat in deze stad. De creatieve sector is daarin een onmisbare schakel. Uit onderzoeken blijkt hoe belangrijk cultuur is voor een stad. Het is lastig aan te tonen, maar ik ben er van overtuigd dat de indirecte positieve effecten nog veel groter zijn.”

Gaat u lobbyen binnen uw partij?

„Ik ga zeker mijn best doen om mijn partijgenoten voor mijn standpunt te winnen.”

Hoe?

„Het landsdeel Oost trekt samen op. Dat zijn de provincies Gelderland en Overijssel en acht grote steden. Samen optrekken was ook de reden om deze brief namens de negen grote gemeentes op te stellen. Die negen vormen een creatieve keten die niet moet worden verbroken. Het kabinet zal proberen ons uit elkaar te spelen en dan moeten we niet ieder op eigen houtje aan de slag gaan.”

Maar u heeft vast makkelijker toegang tot uw partijgenoot Zijlstra?

„Ik zal de staatssecretaris zeker uitnodigen voor een gesprek.”

Het Nationaal Historisch Museum heeft aangeboden de bouw van een museum uit te stellen om de nood in de kunstsector te lenigen.

„De bouw van het museum staat wat mij betreft niet ter discussie. De Tweede Kamer heeft duidelijk gekozen voor de fysieke aanwezigheid van een museum in Arnhem. Het kan misschien goedkoper of efficiënter, maar dat aanbod was niet handig.”

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het artikel ‘Niet het werk van jaren rücksichtslos afbreken’ (19 oktober, pagina 9) staat dat het Orkest van het Oosten substantiële rijkssubsidie ontvangt. Bedoeld werd het Gelders Orkest.