Protest steden tegen het korten op kunst

De voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de kunstsubsidies leiden tot „onherstelbare schade”, „grote kaalslag in de sector” en een „domino-effect” van negatieve gevolgen voor het aanbod van cultuur.

Dat schrijven de negen wethouders Cultuur van de grote gemeenten aan Halbe Zijlstra (VVD), de staatssecretaris van Cultuur. Ook twee VVD-wethouders hebben de brief ondertekend: Antoinette Laan (Rotterdam) en Michiel van Wessem (Arnhem).

De wethouders vragen het kabinet „in ieder geval” te kiezen tussen de 200 miljoen euro die het wil bezuinigen en de btw-verhoging van 13 procent op de podiumkunsten. De btw-verhoging noemen zij „in tegenspraak” met de roep om meer eigen ondernemersschap in de sector. Daarbij voorzien ze het „verlies van sponsoren, particuliere geldschieters en partners”, omdat die zich niet willen verbinden aan instellingen die zich niet langer met de internationale top kunnen meten.

Kunst en cultuur hebben „helaas geen prioriteit de komende jaren”, constateren de wethouders. Dat ook op cultuur bezuinigd zal moeten worden, is voor hen „evident”, maar ze spreken van „harde, vergaande en eenzijdige bezuinigingsvoorstellen op kunst” in het regeerakkoord.

Ze vrezen onder meer dat grote instellingen zich concentreren op hun kernactiviteiten en „hun verantwoordelijkheden” op het gebied van talentontwikkeling en cultuureducatie afstoten.

De gemeentes zijn er ook tegen dat cultureel erfgoed en bibliotheken worden uitgezonderd van de bezuinigingen. Ook de afschaffing van de cultuurkaart voor jongeren en de WWIK-regeling (een uitkering voor kunstenaars) achten ze onverstandig. „De WWIK was immers opgezet om het ondernemerschap te ontwikkelen.”

Staatssecretaris Halbe Zijlstra laat in een reactie weten dat de kabinetsplannen moeten worden uitgewerkt en dat hij daartoe „contact zoekt met het veld”.

Cultureel monument bruut afgeserveerd, pagina 7