Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Religie

Mein Kampf is racistisch, de Koran niet

In de Koran staat weinig vriendelijks over joden. Maar het boek zet zich af tegen ongelovigen, het roept niet op tot hun vernietiging zoals Mein Kampf, stelt Niek Biegman.

Hans Jansen, de arabist, heeft als deskundige in het proces tegen Wilders onder ede verklaard dat de Koran meer antisemitische passages bevat dan Mein Kampf. Het zal wel.

Jansen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een solide schrijver over de islam tot een anti-islamactivist die de leugen zonder schaamte hanteert. Wie zijn Nieuwe Inleiding tot de Islam, een mooi boek uit 1998 dat ik geregeld heb aangeraden aan degenen die zich hiervoor interesseerden, vergelijkt met Islam voor Varkens, Apen, Ezels en andere beesten, dat in 2008 uitkwam, kan zich alleen maar verbazen. Zelfs de Koranpassages waarnaar Jansen in de voetnoten verwijst, wijken vaak totaal af van wat hij, intussen professor geworden, in zijn tekst beweert. Bijna niemand heeft een Koran in huis, dus veel risico liep hij er niet mee, en het boekje is goed verkocht. Maar Jansen is niet meer de deskundige die men op zijn woord mag geloven.

Ik heb via een internetbedrijf een exemplaar van Mein Kampf aangeschaft, om nu eens precies te zien waarmee de Koran door Wilders en Jansen wordt vergeleken. Het is geen leuke lectuur, kan ik nu uit de eerste hand melden, maar verhelderend was dit wel.

In Mein Kampf gaat het niet uitsluitend over rassen en volken, maar over Joden gaat een hoofdstuk van meer dan veertig bladzijden.

Hitlers redenering is als volgt. Er is een superieur mensenras, het Arische. Alle menselijke cultuur is voortgebracht door de creatieve kracht van de Ariërs. De Arische superioriteit schuilt in idealisme: de zelfverloochening, de plichtsbetrachting waarmee de Ariër zich in dienst stelt van zijn gemeenschap. De Arische volken onderwierpen de inferieure volken en lieten die voor zich werken. Zo kon hun cultuur zich ontwikkelen en verspreiden. Dit ging goed zolang het Arische bloed zuiver werd gehouden. Vermenging van rassen leidde telkens tot degeneratie en verlies van vitaliteit.

Het Joodse ras wordt gepresenteerd als het tegendeel van het Arische. De Jood kent geen idealisme en heeft daardoor nooit een eigen cultuur gehad. In cultureel opzicht, en in andere opzichten eveneens, parasiteert hij op de volken waar hij bij inwoont. „Het Joodse intellect zal nooit constructief zijn, maar altijd destructief”, aldus Hitler. Dat het om een religieuze groep zou gaan, is een leugen om een onschuldige indruk te maken: de Joden zijn een volk, geen religie.

De Jood kan zich in alle bochten wringen, zich zelfs laten dopen tot christen, hij blijft een Jood. En de Joden streven op vele slinkse manieren – handel, eigendom, de pers, het marxisme – naar de heerschappij over de wereld.

Ik haal deze bagger niet graag naar boven, maar dit is wel waar het om gaat bij het antisemitisme. Twintig jaar na de publicatie van Mein Kampf mondde het uit in de massale genocide die het leven kostte aan miljoenen Joden.

De vraag is nu: is de Koran antisemitisch en als zodanig te vergelijken met Mein Kampf? In de Koran staat, zacht gezegd, weinig vriendelijks over de Joden. Het voornaamste dat de Joden verweten wordt, is dat zij de Schrift die God hun via de profeten heeft gezonden, hebben verdraaid. Voorts willen zij niet inzien dat Mohammed het geloof in zijn ware gedaante komt herstellen. Zowel de Joden als de christenen moeten bestreden worden totdat zij zich onderwerpen, waarna zij tegen betaling van bepaalde belastingen in hun ongeloof mogen volharden. Aan het einde wacht hun dan de hel.

Dit is een kwestie van geloof en ongeloof, niet van ras of racisme. Er staat nergens dat het Joodse volk, of degene die de Joodse godsdienst belijdt, moet worden uitgeroeid. De Jood die zich bekeert, is verder gewoon moslim, net als iedere andere moslim. Dit is een vorm van religieuze intolerantie, maar het is geen racisme.

Antisemitisme zoals gepredikt in Mein Kampf is een van de zwaarste beschuldigingen die er bestaan. Als zo’n beschuldiging ten onrechte wordt geuit is zij uitermate grievend, zowel voor een persoon als voor een groep.

Niek Biegman is oud-ambassadeur in Kaïro en bij de VN en de NAVO. Hij studeerde islamologie te Leiden.