Het zijn dus echt 'old boys'

Voor het kabinet-Rutte zijn al allerlei bijnamen over tafel gegaan. Rollatorregering, Viagrakabinet, Grijs-I en kabinet-55+ behoren op internetfora tot de kandidaten. Wat uitzoekwerk laat zien dat de bijnaam ‘55+’ in elk geval feitelijk onjuist zou zijn: de gemiddelde leeftijd van de twaalf ministers is bijna 54 jaar.

Terecht is dus wel dat de hoge gemiddelde leeftijd opvalt. De ministers uit het nieuwe kabinet hebben de hoogste gemiddelde leeftijd van alle kabinetten sinds 1963.

En voor de scherpe lezers die zien dat bijvoorbeeld het kabinet-Balkenende III hiernaast ontbreekt; de infografiek betreft de Nederlandse kabinetten die sinds 1963 officieel beëdigd zijn, dus de tussenkabinetten zijn niet meegerekend.

De gemiddelde leeftijd is steeds gemeten op de dag dat alle ministers op het bordes bij de koningin stonden. (NRC)