Gepensioneerden gaan beleggingsrisico dragen

Grote groepen Nederlandse werknemers en gepensioneerden worden voor de hoogte van hun pensioenuitkering afhankelijk van het rendement dat pensioenfondsen boeken op hun beleggingen. Daarover onderhandelen werkgevers en vakbonden. Ook het nieuwe kabinet zal bij de gesprekken worden betrokken, zeggen onderhandelaars aan beide kanten.

De gesprekken zijn een uitwerking van een pensioenakkoord dat werkgevers en vakbonden in juni sloten. Inzet is een drastische wijziging van de pensioenen per uiterlijk 2012. Pensioencontracten gaan in de nieuwe opzet op collectieve beleggingsfondsen lijken. Werknemers en gepensioneerden delen dan als beleggers in winst en verlies.

De verdeling van de beleggingsrisico’s en de kosten van de stijgende levensverwachtingen tussen werknemers, gepensioneerden en werkgevers is te wazig geworden, zeggen belanghebbenden. Daardoor wordt het bestuur van de fondsen complex en steeds meer onwerkbaar.

Ongeveer tien miljoen werkende en gepensioneerde Nederlanders zijn deelnemer in een pensioenregeling, met een totaal belegd vermogen van 800 miljard euro. De pensioenwereld verkeert al enige tijd in crisis. Verlaging van pensioenen dreigt. Mensen kunnen in de nieuwe opzet eenmalig kiezen of zij willen overstappen naar een nieuw pensioenfonds met een betere financiële uitgangspositie.

Maar daarbij moeten zij een nog onbekend deel van hun huidige pensioenrechten opgeven. Hoe veel, is afhankelijk van de financiële positie van hun pensioenfonds. Op die manier moeten de vermogenstekorten worden weggewerkt.

De keuzemogelijkheid wordt extra gecompliceerd door onbekendheid onder werknemers met hun pensioen.