Sjeik Mansour slim met Barclays

De stappen die sjeik Mansour heeft gezet om zich in te dekken tegen een koersval van Barclays zijn verstandig. De prins uit Abu Dhabi heeft een rendement van ruim 60 procent geboekt op zijn riskante belegging in Barclays tijdens de donkerste dagen van de kredietcrisis. Maar nu de Britse regering overweegt de grootste Britse banken op te splitsen, is het begrijpelijk dat hij zijn winst wil veiligstellen.

De sjeik heeft twee maatregelen getroffen. In de eerste plaats heeft hij de laatste 132 miljoen ‘warrants’ (een soort opties) uitgeoefend over aandelen van Barclays, die hem door de bank waren verstrekt, als onderdeel van zijn belegging van 5 miljard pond (5,7 miljard euro) in oktober 2008. Tel daarbij het leeuwendeel van de warrants op die hij in februari heeft uitgeoefend, en zijn belang in de bank bedraagt 6,2 procent. Op het niveau van de huidige beurskoers van Barclays is zijn papieren winst 745 miljoen pond (851 miljoen euro).

Dit moet worden opgeteld bij de geschatte 1,57 miljard pond (1,79 miljard euro), die sjeik Mansour incasseerde toen hij in juni 2009 zijn verplicht converterende obligaties verkocht, en bij een waarschijnlijke winst van 603 miljoen pond (689 miljoen euro) uit de verkoop van zogenoemde ‘reserevekapitaalinstrumenten’ die door de banken werden uitgegeven. Tel daar 110 miljoen pond (126 miljoen euro) aan vergoedingen bij op en de sjeik heeft een winst geboekt van ruim 3 miljard pond (3,43 miljard euro) op zijn aanvankelijke belegging van 5 miljard pond.

Om deze papieren winst te beschermen, heeft Mansour voorzorgsmaatregelen getroffen. Hij heeft een hedgecontract gesloten met de zakenbank Nomura, die hem het recht geeft zijn positie te verkopen tegen een koers die dichtbij de huidige ligt. Tegelijkertijd heeft hij een call-optie over de Barclays-aandelen uitgegeven tegen een niet nader aangeduide – maar hogere – koers, aldus een ingewijde. Mansour heeft zich dus verzekerd tegen een mogelijke toekomstige koersval, maar ook zijn eventuele verdere winst aan een maximum gebonden.

Mansour houdt er dus rekening mee dat de aandelenkoers kan dalen. De Britse commissie voor het bankwezen, die volgend jaar september verslag zal uitbrengen, kan Barclays dwingen zijn gewone bankactiviteiten te scheiden van zijn zakenbankactiviteiten. Aanstaande hervormingen op het gebied van de kapitaalreserves en de liquiditeitseisen kunnen de rendementen eveneens doen teruglopen. Na in oktober 2008 een risico te hebben genomen dat weinigen durfden te nemen, lijkt de huidige behoedzaamheid van Mansour even goed doordacht.

George Hay

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaar

uit Londen:

www.breakingviews.com