Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Marja van Bijsterveldt (49)

Marja van Bijsterveldt is de meest waarschijnlijke kandidaat als minister van OCW, het enige departement dat nog geen minister heeft. Ze geldt als een harde werker en een spraakwaterval. Was het staatssecretariaat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor haar begin 2007 nog een beloning voor haar toewijding aan het CDA, nu is het ministerschap de beloning voor die functie. Met haar achtergrond in de zorg zou de gediplomeerd verpleegkundige A geen affiniteit hebben met onderwijs. Maar dat pakte goed uit. Ze hamerde de afgelopen kabinetsperiode blijmoedig op de noodzaak van kwaliteitsverbetering en transparantie – en de meetbaarheid daarvan. Dus kwamen zwakke mbo-opleidingen op internet te staan en kwam er een wet waardoor slechte scholen eerder gesloten kunnen worden. Begin dit jaar, na de val van het kabinet, nam ze schijnbaar gemakkelijk de portefeuille van minister Plasterk (PvdA) erbij. Ze heeft van jongs af veel functies gehad binnen het CDA. Toen ze tot burgemeester van Schipluiden werd benoemd, was ze met 33 jaar de jongste burgemeester van het land.