Jongensonderbroeken in expositie Limburgse historie

Nederland, Maastricht, 09.10..2010 Jongensonderbroeken te zien in de tentoonstelling 'Limburg, house of wonders' in de Hoofdwacht op het Vrijthof in Maastricht. De onderbroeken zijn, volgens een begeleidend kaartje, afkomstig uit de collectie van het bisdom Roermond. Aan elke broek hangt een naam: Wolf (9/1985), Sjeng (10/1982), Jeu (8/1984), Zef (9/1984), etc. De expositie toont de geschiedenis van Limburg op een onconventionele manier, als een kermisattractie. Underpants of young boys at exhibition 'Limburg, house of wonders' at the Hoofdwacht in Maastricht. The shorts are borrowed from the collection of the diocese of Roermond, as a card shows. At each underpant there is a name attached: Wolf (9/1985), Sjeng (10/1982), Jeu (8/1984), Zef (9/1984), etc. At the show the history of Limburg is represented in an unconventional way, like an attraction at a fairground. foto: Chris Keulen
Nederland, Maastricht, 09.10..2010 Jongensonderbroeken te zien in de tentoonstelling 'Limburg, house of wonders' in de Hoofdwacht op het Vrijthof in Maastricht. De onderbroeken zijn, volgens een begeleidend kaartje, afkomstig uit de collectie van het bisdom Roermond. Aan elke broek hangt een naam: Wolf (9/1985), Sjeng (10/1982), Jeu (8/1984), Zef (9/1984), etc. De expositie toont de geschiedenis van Limburg op een onconventionele manier, als een kermisattractie. Underpants of young boys at exhibition 'Limburg, house of wonders' at the Hoofdwacht in Maastricht. The shorts are borrowed from the collection of the diocese of Roermond, as a card shows. At each underpant there is a name attached: Wolf (9/1985), Sjeng (10/1982), Jeu (8/1984), Zef (9/1984), etc. At the show the history of Limburg is represented in an unconventional way, like an attraction at a fairground. foto: Chris Keulen

Alsof het om de trots van een vlinderverzamelaar gaat, zo liggen ze erbij in de Hoofdwacht op het Maastrichtse Vrijthof: jongensonderbroeken in met rood fluweel beklede houten doosjes. De bijschriften lijken op de boekhouding van de collectioneur: ‘Zef (7), 1985’, ‘Janus (8), 1983’, ‘Sjeng (10), 1982’.

De expositie is een initiatief van de BV Limburg, een coöperatie die producten en initiatieven op het gebied van Limburgse cultuur en geschiedenis wil presenteren. Tot de leden behoren bedrijven als bierbrouwer Gulpener, maar ook de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Die twee overheden laten weten niet op de hoogte te zijn van de inhoud van de expositie en die voor rekening van de samenstellers te laten.

De onderbroeken worden geëxposeerd in een kast waar gaas voor is gespannen. Een beeld van de heilige Antonius, met kind op de arm, kijkt toe. Een bordje suggereert dat het een uitstalling van stukken uit de verzameling van het bisdom Roermond betreft.

Dat is niet blij met de tentoonstelling. „Het zal ongetwijfeld met een knipoog bedoeld zijn, maar dit is smakeloos”, laat bisschop Frans Wiertz via zijn woordvoerder weten. Meer woorden wil hij er ook niet „aan vuil maken”.

De tentoonstelling Limburg House of Wonders – mythen, sagen, feiten en andere rariteiten toont de „rijke geschiedenis van Limburg” in combinatie met „ontelbare rariteiten”, om zo stil te staan bij stereotiepe beelden en beeldvorming over de provincie.

Volgens de door de BV Limburg ingehuurde tentoonstellingsmaker Almar Seinen is het idee voor het onderbroekenkabinet ingegeven door alle berichtgeving over kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. „Dat wilden we visualiseren met een knipoog. Tegelijkertijd zijn het een soort hedendaagse relieken.”

Van geschokte reacties heeft hij nog niets gemerkt. „In het bewuste hoekje staan wel veel mensen met een grote grijns op hun gezicht te kijken. Of met hun duimen omhoog.”