Opinie@nrc.nl Artikelen en brieven van lezers

Opinieartikelen zijn welkom, liefst over actuele gebeurtenissen. De lengte is maximaal 800 woorden. Reacties ontvangen wij bij voorkeur in de vorm van een ingezonden brief (van maximaal 250 woorden). Vermeld altijd uw naam, adres en, indien van toepassing, uw titels en functie.