Leest eer ge regeert

Jan Terpstra: Het veiligheidscomplex. Ontwikkelingen, strategieën en verantwoordelijkheden in de veiligheidszorg. Boom, 288 blz., € 25,-

‘Ik wilde de Bijbel of Das Kapital aanraden, maar dit boek is concreter. Het beschrijft helder de ontwikkelingen van criminaliteit en veiligheid in de afgelopen 25 jaar. Terpstra signaleert een eigenaardige spanning in het beleid van politie en justitie. Enerzijds streeft men naar lokaal maatwerk, oftewel het luisteren naar de burger. Anderzijds is er een neiging tot centralisatie om te voldoen aan de verwachting van een sterkere overheid.

Burgers hebben heel hoge verwachtingen van politie en justitie en dat leidt onherroepelijk tot teleurstellingen. Om aan de verwachtingen te voldoen, is de afgelopen jaren de politiecapaciteit toegenomen, maar daarvan blijkt uitvoerend personeel, ‘blauw’ en recherche, maar een klein deel te zijn. Het grootste deel zijn de pennelikkers en vergadertijgers.

De afname van het vertrouwen leidt tot symboolmaatregelen en vergadergedoe. De instellingen raken verziekt door de bureaucratie. Men vergadert zich suf over de kloof tussen de rancune van de Wildersstemmer en de Marokkaanse vwo-scholier die geen baan krijgt.

Het beloningssysteem zorgt ervoor dat iedereen wil doorstromen naar een managementbaan. Het echte uitvoerende werk wordt hierdoor overgelaten aan mensen die net beginnen. Deze mensen in de frontlinie moeten beter betaald worden.’

Ybo Buruma, hoogleraar strafrecht