Troostprijs

Joeri Loezjkov heeft een week na zijn gedwongen aftreden al een nieuwe baan. Gisteren werd hij benoemd tot decaan aan de faculteit grotestadsproblematiek  van de Internationale Universiteit in Moskou, die geleid wordt door zijn voorganger als burgervader Gavriil Popov. Ook gaat hij een politieke beweging oprichten, die de democratie in Rusland moet bevorderen, omdat de Russische samenleving volgens hem in hoge mate en op alle niveaus ernstig is gedegenereerd. Die beweging gaat onder meer  ijveren voor het opnieuw  instellen van  vrije verkiezingen voor het ambt van burgemeester of gouverneur, die een paar jaar geleden door Vladimir Poetin zijn afgeschaft.   In het weekblad The New Times, liet hij zich onder meer daarover interviewen door hoofdredacteur Jevgenia Albats.

Steun voor zijn ‘democratische beweging’ hoopt Loezjkov te krijgen van  gepensioneerden en vooral van de intelligentsia, ,,mensen die menen dat onze hedendaagse vrijheid is ingeperkt.” Nu was Loezjkov als burgemeester zelf een groot kampioen van dat inperken van rechten en vrijheden van zijn burgers. De betogers die op iedere 31ste van de maand op het Triomfplein eerbiediging van artikel 31 van de grondwet (vrijheid van bijeenkomst) eisten en wier bijeenkomsten door de politie steevast hardhandig werden uiteengeslagen, omdat ze bijeenkomst door het stadhuis (waar de grondwet blijkbaar niet geldt) verboden zouden zijn,  weten er alles van. Maar zoals Poetin onlangs in een interview zei niets van die betogingen te weten, beweert Loezjkov nu dat hij nooit opdracht heeft gegeven om die demonstraties uiteen te slaan. ,,Dat deed het ministerie van Binnenlandse Zaken”, zegt hij. Ik ben benieuwd voor welke burgerrechten hij binnenkort zelf gaat demonstreren.