Steeds meer natuur dreigt te verdwijnen

Eenvijfde van alle plantensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dat concluderen onderzoekers van onder andere de Britse hortus Royal Botanic Gardens Kew. Bedreigingen zijn onder meer de bevolkingsgroei, de toenemende welvaart en een onverantwoord gebruik van land. Al jaren wordt geprobeerd de natuur beter te beschermen, maar de druk op zogeheten ecosystemen is er nauwelijks door verminderd. De afname van de natuurlijke variatie lijkt niet te stuiten.

Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in opdracht van de milieuorganisatie van de Verenigde Naties onderzoek gedaan naar de oorzaak van die afname en vooral naar mogelijkheden om er iets aan te doen. Gisteren is het rapport, getiteld Rethinking Global Biodiversity Strategies, gepubliceerd. Het zal worden gebruikt tijdens een internationale conferentie over biodiversiteit later deze maand in Japan.

Volgens PBL-directeur Maarten Hajer blijkt uit het onderzoek dat de vraag naar voedsel, schoon drinkwater en energie de komende decennia fors zal toenemen. Dat gebeurt vooral door de groei van de wereldbevolking van ruim zes naar negen miljard mensen. Veel mensen hebben bovendien steeds meer te besteden. De groeiende vraag naar levensmiddelen en consumptiegoederen leidt tot het in gebruik nemen van land dat nu nog in een natuurlijke staat verkeert.

Als we ongebreideld doorgaan om meer land te gebruiken, zou volgens de onderzoekers rond 2050 een gebied van 7 miljoen vierkante kilometer (driekwart van het oppervlak van de VS) aan natuur verloren gaan omdat het intensief door de mens wordt bewerkt. Ook zou een gebied van achttien miljoen vierkante kilometer (ruwweg het oppervlak van Rusland) niet langer het predicaat wildernis verdienen, omdat de kwaliteit te veel achteruit gaat.

Lees het rapport via nrcnext.nl/links