Kabinet kan snel het bordes op

Na alle onverwachte ontwikkelingen uit de voorbije maanden, lijkt de laatste fase goed voorspelbaar.

Allereerst zal koningin Beatrix VVD-leider Mark Rutte aanwijzen als formateur. Als beoogd premier gaat hij in overleg met CDA-onderhandelaar Maxime Verhagen het kabinet samenstellen. Zij hebben inmiddels op grote lijnen overeenstemming over de verdeling van de ministersposten. VVD en CDA leveren beide zes ministers. Het CDA levert een vicepremier: Maxime Verhagen, die ook het nieuwe departement van Economische Zaken en Landbouw gaat leiden.

Met alle beoogde bewindspersonen heeft Rutte een gesprek waarin hij hun vraagt of ze achter het regeer- en gedoogakkoord staan. De beoogde bewindslieden krijgen de mogelijkheid om alle relevante dossiers in te zien voordat ze beslissen of ze toetreden tot het kabinet.

De formateur laat ook onderzoeken of tegen de betrokkenen bezwaren bestaan. Zij moeten alle nevenfuncties neerleggen en afstand doen van de zeggenschap over hun zakelijke belangen.

De formateur stelt hun in het gesprek standaard de vraag of er feiten uit het verleden zijn die „op enig moment van negatieve invloed kunnen worden op het functioneren van de kandidaat als bewindspersoon, dan wel het kabinet in een moeilijke situatie zouden kunnen brengen”.

Als de ministersploeg compleet is, komt zij bijeen in het constituerend beraad. Tijdens deze vergadering onderschrijven de ministers het regeerakkoord en wordt de portefeuilleverdeling vastgesteld. In het eindverslag aan de koningin vermeldt de formateur welke ministers en staatssecretarissen bereid zijn toe te treden tot het kabinet.

Daarna beëdigt de koningin het kabinet en vindt de fotosessie plaats op het bordes van Huis ten Bosch. Als alles snel verloopt, kan dit volgende week al gebeuren.

Tot slot volgen de regeringsverklaring en een debat in de Tweede Kamer.