Hoofddoek op universiteit

Turkse universiteiten moeten studenten met hoofddoeken en andere hoofddeksels gedogen. Een memo van de Raad voor Hoger Onderwijs naar ten minste een universiteit roept docenten op om af te zien van het wegsturen van studenten die hun haar bedekken. Die opdracht staat haaks op een grondwetswijziging die meer dan 13 jaar geleden werd ingevoerd waarin het dragen van hoofdbedekking in openbare gebouwen wordt verboden. In Turkije gaat de grondwet veel verder in het verbieden van het uitdragen van het geloof in het openbaar dan in andere Europese landen.

De discussie over de hoofddoek is de afgelopen dagen in alle hevigheid opgelaaid na oproepen van premier Erdogan om het verbod zo snel mogelijk af te schaffen. Volgens de regerende AK-partij die grote aanhang heeft onder gelovige moslims, druist het verbod in tegen de vrijheid van godsdienst. In 2008 annuleerde het Constitutionele Hof een voorstel van de AK voor een grondwetswijziging die het dragen van een hoofddoek mogelijk had moeten maken.

Onduidelijk is nog of met het memo van de Raad voor Hoger Onderwijs de jarenlange polemiek tussen gelovige en seculiere Turken is opgelost. Het memo is nog niet naar alle universiteiten gestuurd.