Eigen bijdrage psychische ziekten is discriminatoir

Er komt een eigen bijdrage van 90 euro voor psychiatrische hulp. Deze eigen bijdrage is discriminatoir, ondoordacht en werkt stigmatiserend. Er bestaat nog steeds de misvatting dat psychische ziekten en lichamelijke ziekten twee verschillende entiteiten zijn, terwijl het soms verschillende kanten van dezelfde lichamelijke medaille zijn of direct met elkaar in verband staan. Bij schizofrenie is er bijvoorbeeld, kort gezegd, een teveel aan dopamine in de hersenen, bij de ziekte van Parkinson een tekort. Waarom voor een teveel aan dopamine wel een eigen bijdrage zou moeten worden betaald en voor een tekort niet is onbegrijpelijk. Ook zijn veel psychische ziekten net zo invaliderend als legio lichamelijke ziekten, dus behandeling ervan is geen overbodige luxe maar noodzakelijk, waarbij patiënten eerder schroom en gêne hebben om zich te laten behandelen dan dat ze er te gemakkelijk gebruik van zullen maken. Iedereen is er inmiddels van doordrongen dat er bezuinigd moet worden op de gezondheidszorg, maar dan niet ten koste van specifieke patiëntengroepen.

Sandra Schreuder

Psychiater, Nijmegen