Dit zei Kathleen Ferrier zaterdag

Partijgenoten,Er zijn momenten in het leven, dat je terugkijkt en dat je denkt: Hoe komt het dat ik nu sta waar ik sta? Hoe is dit ook alweer begonnen?

Voor mij is dit zo’n moment. En dan bedoel ik niet dat ik hier sta op dit congres. Want dat is een voorrecht, een zaal vol mensen met passie voor het welzijn van ons land en haar bevolking. Nee, ik bedoel hier staan op dit cruciale moment voor ons land en dit cruciale moment voor onze partij. Het moment dat we als christen-democraten voor zo’n ingrijpende en fundamentele beslissing staan. Fundamenteel en ingrijpend, want het betreft de vraag welke kant we op gaan, welke weg we kiezen, als land en als partij.

Ik ben de politiek ingegaan en heb heel bewust gekozen voor de christen-democratie, voor het CDA. Omdat onze partij de mens centraal zet, het grote belang van religieuze waarden en identiteit onderkent en als middenpartij bruggen wil slaan naar alle geledingen van de samenleving. Respect, saamhorigheid en vertrouwen zijn de fundamenten van onze samenleving. Ik heb ook voor het CDA gekozen omdat onze partij altijd zoekt naar weloverwogen antwoorden op de grote vraagstukken van vandaag: in ons land, maar ook daarbuiten. Het CDA is de partij die de blik tot ver over de duinen en dijken richt. Een partij met ruimte voor diversiteit en verschillende opvattingen. Een partij van eenheid in verscheidenheid, met gedeelde uitgangspunten en inspiratie als richtsnoer.

Mijn politieke werk heb ik altijd gedaan vanuit mijn hart, mijn geweten en mijn overtuiging. Dat doe ik ook nu. En dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat deze regeringsconstructie, met gedoogsteun van een one-issuebeweging als de PVV, niet goed is, niet voor ons land en niet voor onze partij.

Niet goed voor ons land omdat we, hoe mooi we het ook proberen in te pakken en te presenteren, accepteren dat van een grote groep mensen in ons land, de eigen religieuze identiteit wordt ontzegd. De diskwalificatie van de islam als politieke ideologie in plaats van religie raakt mensen in ons land ten diepste. Het betekent dat op grond van religie, mensen in ons land ongelijkwaardig behandeld zullen worden.

De keuze voor deze coalitie is ook niet goed voor onze partij. We dreigen onze middenpositie kwijt te raken en het is duidelijk dat er onder onze leden, u dus, grote verschillen zijn over de weg, die wij, als partij op dit kruispunt aangekomen, nu moeten kiezen.

Velen van u zien ook voordelen aan deze regeringsconstructie. Inhoudelijk zijn die er ook, de verdienste van onze onderhandelaars. Maar het zijn voordelen die in mijn ogen slechts de korte termijn beogen en niet opwegen tegen de nadelen.

Het antwoord dat wij als christen-democraten moeten geven op een one-issuebeweging als de PVV is wat mij betreft drieledig: de terechte zorgen van de kiezers zeer serieus nemen, een eigen christen-democratisch antwoord daarop formuleren en zeker niet die beweging op enigerlei formele of materiële zin opnemen in het bestuur. Door dat te doen halen we de eenzijdigheid binnen en verscherpen we de politieke en maatschappelijke tegenstellingen. En dat, partijgenoten, is niet in het voordeel van ons land en niet van onze partij.

Toen ik eerder dit jaar een gesprek had met de toenmalige partijvoorzitter en fractievoorzitter en zij mij vroegen of ik door wilde gaan als Kamerlid heb ik hen verteld dat als zij mij deze vraag een jaar eerder gesteld zouden hebben, ik gezegd had dat ik wilde stoppen. Acht jaar Kamerlid vond ik wel mooi en we hadden veel bereikt.

Maar, zei ik hen, ik ben daarop teruggekomen. Ik kan niet aan de zijlijn blijven staan als ik zie welke kant ons land opgaat, hoe de samenleving vergroft, respect voor de medemens verliest en er onnodig kwetsend omgegaan wordt met bepaalde bevolkingsgroepen. Ik kan niet aan de kant blijven staan als ik zie dat de partij, die mij zó dierbaar is, verwordt tot een partij waar ik de christen-democratie niet meer in herken. Ik kan en zal niet aan de zijlijn blijven staan als dat gebeurt.

Daarom, partijgenoten, sta ik nu hier. Om u te zeggen dat we naar mijn overtuiging een kernwaarde van onze partij opgeven als we instemmen met deze regeringsconstructie.

Dank u.