Dit zei Ad Koppejan zaterdag

Beste CDA’ers,Voor u staat een christen-democraat en geen dissident.

Ik ben nu 27 jaar actief in het CDA, ik houd van de partij, de mensen en de christen-democratische grondbeginselen.

Beste partijgenoten, we staan vandaag voor een belangrijke en moeilijke keuze. Het gaat om niet minder dan de vraag hoe wij straks geregeerd willen worden in ons land. Welke samenleving wij wensen. En wat voor partij wij als CDA willen zijn.

Maar voordat dat ik in ga op deze vragen hebben Kathleen en ik de behoefte om dat uit te spreken waar het dertig jaar geleden, bij de oprichting van het CDA, allemaal mee begonnen is. De ouderen onder u zullen het zich nog kunnen herinneren. De beweging van onderop, vanuit de basis, de afdelingen die een oproep deden aan de leiders van de oude politieke partijen KVP, ARP en CHU om samen op te gaan in dat eene CDA. En dat alles onder het motto ‘wij horen bij elkaar’.

Wij horen bij elkaar is een boodschap die dertig jaar later nog steeds actueel is. Het CDA is als een huis dat vele kamers kent. Eenheid in verscheidenheid. Hoe verschillend we ook vandaag kunnen denken over de wenselijkheid van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Wij horen bij elkaar. Want zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal betrokken en overtuigde christen-democraten. De ene mening vertegenwoordigt geen groter moreel gelijk dan de ander.

Wij CDA’ers laten ons daarom niet uit elkaar spelen, niet door discussies in de media en al helemaal niet door Wilders en zijn PVV.

Wij christen-democraten hebben een eigen boodschap voor Nederland. Een boodschap die verbindt. Die oproept tot het overbruggen van tegenstellingen. Een boodschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Samen de crisis overleven en samen de noodzakelijke bezuinigingen dragen. Een boodschap waarin iedereen meedoet, ongeacht afkomst, huidskleur, sekse, geloof of gezindheid. Die boodschap verenigt ons als christen-democraten, ook vandaag!

Er zullen weinigen op dit partijcongres zijn die regeren met gedoogsteun van de PVV ideaal vinden. We hebben daar allemaal onze twijfels en bedenkingen bij.

Er ligt nu een regeerakkoord waar Maxime Verhagen zich het vuur voor uit de sloffen heeft gewerkt om er zoveel mogelijk CDA-standpunten in te krijgen. Daar wil ik hier vandaag ook mijn waardering voor uitspreken.

De ene CDA’er zal op basis van dit onderhandelingsresultaat zeggen: we moeten het een kans geven, dit kan nog goed uitpakken voor het land en voor het CDA.

Terwijl een andere CDA’er met evenveel overtuiging zal zeggen: niet doen, het zal juist slecht uitwerken voor het CDA en de tegenstellingen in de samenleving vergroten. Kies voor een andere coalitie, ook al zal die ook niet ideaal zijn.

Alles afwegende zijn wij van mening dat een andere coalitie de voorkeur verdient. In een verdeeld land moeten we Wilders met deze gedoogsteunconstructie geen platform willen geven om straffeloos zijn boodschap van haat tegen de islam, tegen andersdenkenden en wij-tegen-zij te verkondigen.

Ons land heeft met de huidige financieel-economische crisis een stabiele regering nodig die kan rekenen op een breed draagvlak in parlement en samenleving.

Een regering die niet hoeft te vrezen voor schade aan onze internationale reputatie en exportpositie, elk moment als Wilders weer ergens in de wereld één van zijn toespraakjes houdt.

Ook wij als partij hebben op dit moment rust, stabiliteit en eenheid nodig om gezamenlijk te werken aan een hernieuwde christen-democratische visie op de vraagstukken van deze tijd.

Het woord is nu aan u, gewaardeerde partijgenoten. Wij zullen de uitspraak van dit congres zwaar laten meewegen in onze uiteindelijke standpuntbepaling. Maar wat de uitkomst ook moge zijn en hoe wij op basis daarvan als uw volksvertegenwoordigers zullen beslissen, laten wij elkaar blijven respecteren, hooghouden en vasthouden. Want wij horen bij elkaar.

Dank u wel.