Dit verklaarde de CDA-fractie gisteren

De CDA Tweede Kamerfractie beschouwt de uitkomst van het partijcongres als de basis om in gezamenlijkheid verder te gaan. Net als de leden afgelopen zaterdag zal ook de fractie vandaag schouder aan schouder verder gaan op basis van de CDA beginselen.

Het congres heeft de resolutie van het partijbestuur aangenomen. De fractie zal met deze uitslag aan de slag gaan door het formatieproces voort te zetten en af te ronden met de vorming en het functioneren van een minderheidskabinet van CDA en VVD, waaraan parlementaire steun zal worden gegeven door de PVV. Ad Koppejan en Kathleen Ferrier zullen bij de uitwerking van het regeerakkoord in het bijzonder voorstellen in het gedoogakkoord op hun uitwerking beoordelen of zij recht doen aan de intenties van het CDA bij het sluiten van het regeerakkoord. Dit geldt voor de gehele fractie en dat betekent dat de 21 leden van de fractie steun zullen geven aan de uitvoering van het regeerakkoord.

Een gewichtige minderheid van het congres heeft zich uitgesproken tegen deze politieke samenwerking. De gehele fractie ziet het als haar opdracht om naast de meerderheid ook de minderheid te vertegenwoordigen.