Correcties & aanvullingen

Hoofdstructuur

In het overzicht over het regeerakkoord (1 oktober, pagina 4) staat onder het kopje Economie dat het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland wordt versterkt. In het akkoord staat echter dat de doelstelling van de Ecologische Hoofdstructuur „neerwaarts” wordt bijgesteld. De precieze omvang van de bezuinigingen is nog onbekend.

VVD en politie

In het artikel Een aflikbaar regeerakkoord met PVV-smaak (1 oktober, pagina 3) staat dat de VVD pleit voor 35.000 extra politieagenten. Dat is onjuist; de liberalen willen 3.500 agenten extra.

Marianne Vaatstra (2)

Marianne Vaatstra is niet vermoord in Zwaagwesteinde (Correcties & aanvullingen, 5 oktober, pagina 2). Haar lichaam werd aangetroffen in een weiland bij Veenklooster.