Consument kan snel opzeggen

De consument die zijn jaarabonnement op de sportschool vergeet op te zeggen, zit binnenkort niet langer vast aan een stilzwijgend verlengd jaarabonnement. De Eerste Kamer heeft gisteren een wet aangenomen die de opzegtermijn van de meeste stilzwijgend verlengde contracten terugbrengt tot één maand.

Voor kranten en tijdschriften geldt bij stilzwijgende voortzetting een maximale verlengtermijn van drie maanden. Zij moeten langlopende contracten kunnen afsluiten met adverteerders en drukkerijen. De wet maakt het bovendien gemakkelijker om op te zeggen. Dat moet kunnen op dezelfde manier als waarop het abonnement is aangegaan. Opzeggen mag evenmin worden beperkt tot een bepaalde periode.

Het betreft een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Martijn van Dam (PvdA). De wet treedt op 1 januari 2012 of op 1 juli van dat jaar in werking. Dat hangt af van het moment waarop het kabinet de wet publiceert. „Eindelijk komt een einde aan de praktijk dat je moet betalen voor producten en diensten die je niet meer wilt”, aldus Van Dam. Het is niet alleen vervelend voor consumenten maar ook slecht voor de werking van de markt, stelt Van Dam. „Het is beter als consumenten zo vrij mogelijk zijn en eenvoudig kunnen overstappen naar andere aanbieders.” Dan concurreren bedrijven volgens Van Dam scherper op prijs, kwaliteit en innovatie.

Voor kranten en tijdschriften geldt ook een maximale verlengtermijn van drie maanden, omdat zij een „bijzondere maatschappelijke functie” hebben en omdat veel dagbladen in een moeilijke financiële situatie zitten. Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) noemt de nieuwe wet „heel acceptabel”. Volgens Miranda Maasman van het NUV hoeven lezers die een abonnement willen opzeggen al langer niet meer een aangetekende brief te sturen of anderszins op een lastige manier hun abonnement op te zeggen.

De wet maakt ook een uitzondering voor verzekeringen. Verzekeraars hebben begin dit jaar een eigen gedragscode afgesproken. Zij hebben zich verplicht klanten te informeren als hun contract binnenkort afloopt. Wie niet reageert, verlengt zijn contract stilzwijgend maar kan wel per maand opzeggen. De brancheorganisatie van fitnesscentra, de Fitvak, verwacht dat de wet abonnementen op sportscholen duurder zal maken.