A'dam bezuinigt het grachtenbusje weg

De Opstapper, het busje dat langs de Amsterdamse grachten rijdt, verdwijnt – net als de speciale jongerenpas en de conducteur op de tram op zondagmorgen in een rustige straat. Artis, de Hortus, de bibliotheken en het Mozeshuis krijgen minder subsidie, terwijl World Press Photo de volledige bijdrage van Amsterdam verliest.

Dit zijn enkele van de tientallen bezuinigingsmaatregelen die wethouder Lodewijk Asscher (financiën, PvdA) vanmiddag heeft gepresenteerd. „Dit is geen pakket om je vingers bij af te likken, maar een waarvan je hart bloedt”, zei Asscher in een toelichting.

De bezuinigingen lopen op van 83 miljoen euro in 2011 tot uiteindelijk 194 miljoen euro in 2014. Dat bedrag kan nog groeien als de consequenties van het regeerakkoord duidelijk worden. „Ik durf nu nog geen schatting te geven”, zei Asscher, „maar bijvoorbeeld de korting op het openbaar vervoer zou ertoe kunnen leiden dat we enkele tramlijnen moeten schrappen.”

Van de 194 miljoen komt het leeuwendeel (112 miljoen euro) uit besparing op het ambtenarenapparaat. Van de grofweg 8.000 ambtenarenbanen vervallen er tussen de 200 en 800, terwijl ook bezuinigd wordt door het centraliseren van inkoop, huisvesting en ICT. De rest van het bedrag komt uit het snoeien van diverse posten en bijvoorbeeld een korting van 10 miljoen op de kunsten. De stad steekt extra geld in onderwijs – vooral voor kinderen met leerachterstanden – veiligheid en armoedebestrijding.