Geen idee waarom het CDA voor stemt

Als ze bij het CDA denken dat de komende regeringsperiode voor hen net zo gunstig uit zal pakken als het waagstuk van Balkenende met de LPF, dan vergissen ze zich. De LPF heeft de moed gehad regeringsverantwoordelijkheid te aanvaarden, waardoor het duidelijk werd dat deze partij niets te bieden had dan kolderieke ruzies. Geert Wilders heeft daarvan geleerd en deelt via het gedoogakkoord graag in de macht en zal ieder succes als het zijne claimen, maar weigert regeringsverantwoordelijkheid zodat hij kan verbergen dat hij niets te bieden heeft dan religieuze haat. Los hiervan, Jezus koos voor de armen, het komende kabinet kiest voor de rijken, die weinig van de bezuinigingen zullen merken, terwijl de armen zwaar worden gekort. Hoe het CDA-congres heeft kunnen instemmen met dit akkoord is mij een raadsel.

Drs. Marcel Engeringh

Bilthoven