Feest van de democratie

Sinds het CDA-congres begrijp ik eindelijk wat Geert Wilders bedoelt met de islamisering van Nederland: het leken wel Afghaanse verkiezingen, daar in Arnhem.

Eerst werd aan een kleine 4.033 van de in totaal 67.592 CDA-leden (opkomst: 5,9 procent) een negatief geformuleerde resolutie voorgelegd (dus, voor alle duidelijkheid, lieve CDA-vrienden: als u voor bent, bent u tegen, en als u tegen bent, bent u voor). Vervolgens werd, na een mislukte eerste ronde, terstond de stemmethode veranderd in het reeds in het Oude Griekenland beproefde handopsteken: de helft van de zaal sprong op, het reumatische deel bleef zitten. Dat weerhield congresvoorzitter Jos Houben er evenwel niet van zijn rechtse vingers af te likken om even te voelen hoe de wind stond: „Vanaf hier gezien constateer ik dat de motie verworpen is”, schatte hij zo in. Pas dáárna werd de echte resolutie in stemming gebracht en na een handmatige telling van ruim vierduizend allemaal even groen gekleurde biljetten in precies zeven minuten, verscheen de Grote Leider op het podium om zijn aanhang te feliciteren met dit „feest van de democratie”.

Ik zweer u: als de VN waarnemers had gestuurd, was het hele feest niet doorgegaan.

Diezelfde Verhagen distantieerde zich op het congres overigens hartstochtelijk van de polariserende retoriek van gedoogpartner Wilders, terwijl hij hem nét daarvoor nog per sms „succes” had gewenst met zijn speech in Berlijn. Of, om in politieke vaktermen te blijven: het feest van de hypocrisie.

Aldus kwam het kabinet-Rutte tot stand. Een kabinet dat niet liberaal, niet rechts, maar domweg absurd is. De PVV gedoogt het CDA, de VVD de PVV, het CDA zichzelf – en als de dissidenten Koppejan en Ferrier besluiten het gedogen niet te gedogen, valt of staat het kabinet bij de gedoogsteun van de meest orthodoxe religieuze sekte uit ons bestel. Een sekte die exact dezelfde kernwaarden huldigt als de „politieke ideologie” die de PVV zegt te bestrijden. Een sekte ook die haaks staat op alles waar de VVD ooit voor heeft gestaan. Wie had dat kunnen bevroeden: de SGP, die onze vrijheid in ere zal herstellen.

De vrijheid om 130 te rijden, terwijl we in de file staan.

Rob Wijnberg