Blowers vaker last van psyche

Cannabisgebruikers hebben twee keer zo vaak een mindere geestelijke gezondheid dan mensen die geen cannabis gebruiken. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Ruim 4 procent van de 15- tot 65-jarigen die zijn ondervraagd, gaf aan recent te hebben geblowd. Een kwart van deze groep rookt (bijna) dagelijks. Van deze groep had ruim 28 procent van de vrouwen psychische klachten tegenover 14 procent van de niet-gebruikers. Bij mannen had 20 procent psychische klachten, tegenover bijna 10 procent niet-blowers. (ANP)