Animal cops? Breid gewoon de AIVD uit

Dat menig punt in het regeringsakkoord louter symbolisch is, ja zelfs contraproductief, blijkt bij uit de instelling van een dierenpolitie. Wij hebben in Nederland de AIVD met een groep inspecteurs die toeziet op de handhaving van de dierenwelzijnswet. Mij lijkt het beter deze dienst eens fiks uit te breiden en waar nodig bij te scholen, liefst in samenwerking met de Dierenbescherming (die een eigen inspectiedienst heeft). Je gaat dan uit van een bestaande organisatie met veel deskundigheid in haar midden. Nu moeten er 500 mensen apart getraind worden en je krijgt twee instellingen met dezelfde doelstelling naast elkaar en waarom? Het is minder efficiënt en ook onnodig duur.

Netty van Lookeren Campagne

Laren