Vervormde waarheden over het islamitisch systeem

In reactie op het artikel ‘Wij, Iraanse ballingen, leven in cyberspace’ (NRC Handelsblad, 15 september) het volgende. Volgens het Iraanse Centrum voor de Statistiek is het percentage vrouwelijke managers, wetgevers, senior medewerkers en ambtenaren significant toegenomen tussen 1976 en 2007. Statistieken laten zien dat het percentage vrouwen dat een positie als presidentieel en ministerieel adviseur voor vrouwenzaken bekleedde of kandidaat was voor het parlement of voor gemeenteraden zichtbaar toenam. Meer dan 60 procent van de studenten in het hoger onderwijs is vrouw. Zij maakten een niet eerder geziene vooruitgang in alle academische, specialistische en technische velden. Statistieken laten zien dat gelijke kansen gecreëerd werden voor mannen en vrouwen en dat de huidige positie voor vrouwen op vele gebieden veel beter is dan voor de Islamitische Revolutie.

Het is teleurstellend dat westerse media een psychologische oorlog voeren om Iran het imago van een gevaarlijk en instabiel land te geven. Sterker, westerse media schilderen Iran af als vijandig. Dit is simpelweg misleiding van de publieke opinie, misleiding van een publiek dat niet voldoende informatie heeft over Iran.

Als NRC Handelsblad en andere westerse media verslag zouden doen van de islamitische cultuur, de klassieke gebouwen, de geweldige moskeeën en van de jonge genieën en talenten van het land en zouden toestaan dat er iets over de Iraanse wetenschappelijke en artistieke doorbraken onthuld wordt en het publiek accurate informatie zouden geven om Iran te leren kennen, dan zou de Nederlandse burger de vervormde waarheden over het Islamitisch systeem kunnen zien en de authenticiteit van wat sommigen hun vertellen over Iran zelf kunnen beoordelen.

the Press Section of the Embassy of the I.R. of Iran