Ouderenzorg

Door de inbreng van de PVV is er een speciale paragraaf aan de ouderenzorg gewijd in het regeerakkoord. Met soms standpunten waar linkse partijen in Nederland jarenlang voor hebben gestreden.

De beweging van Wilders heeft het voor elkaar gekregen dat er 700 miljoen euro geïnvesteerd wordt in de ouderenzorg waarmee 12.000 extra medewerkers aangesteld kunnen worden. De verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA beloofden geen investeringen maar louter kortingen op de langdurige zorg.

VVD en CDA hebben er op hun beurt voor gezorgd dat bewoners van tehuizen, waaronder ouderen maar ook gehandicapten, zelf huur gaan betalen voor het verblijf in hun instelling. Dat levert structureel 300 miljoen op vanaf 2015. Als mensen hun eigen woonlasten niet kunnen betalen, kunnen zij huurtoeslag krijgen.

Ouderen die geld gespaard hebben en in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen, krijgen te maken met een vermogenstoets. Dat is altijd een wens van de PvdA geweest die de VVD en het CDA nooit wilden.

De AWBZ wordt gewijzigd. Het kabinet bouwt geheel in lijn met de verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA collectieve zorgrechten af, maakt daar individuele voorzieningen van en laat mensen meer zelf betalen. De begeleiding van hulpbehoevenden – waaronder ouderen – is nu nog een volksverzekeringsrecht (AWBZ). Dat wordt een gemeentelijk voorziening (WMO), waar 100 miljoen minder voor beschikbaar is. Zorginstellingen worden betaald naar prestatie en niet meer naar behandeling.

De thuiszorg zal gaan werken volgens het model van de organisatie Buurtzorg, waarbij menselijkheid boven bureaucratie gaat.

Het kabinet komt – conform de wens van het CDA – met een speciale fusietoets om te voorkomen dat grote zorgconcerns ontstaan.

De rechten van patiënten worden versterkt. Dit wordt geregeld via een aparte wet.

Er komt een meldplicht en een richtlijn voor ouderenmishandeling. Een verplichte verklaring van goed gedrag is vereist voor zorgpersoneel.