Wetenschap kort

Fysieke training voorkomt breuk bij botontkalking

Door een onzer redacteuren

rotterdam. Vrouwen met botontkalking die vier jaar lang wekelijks in een groep oefeningen deden, hebben daar nog lang profijt van. Vier jaar nadat een Fins onderzoek onder 70- tot 73-jarige vrouwen stopte, had geen enkele van de 84 ‘getrainde’ vrouwen een heupfractuur gehad. In de controlegroep die destijds was aangeraden om de gewone dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk vol te houden, hadden vijf (van de 76) vrouwen een heupfractuur gekregen. In die groep waren acht vrouwen overleden; in de ‘oefengroep’ was één sterfgeval. In de deze week uitgekomen Archives of Internal Medicine schrijven de Finse onderzoekers dat hiermee voor het eerst het effect op langere termijn van oefeningen bij botontkalking is aangetoond. Bekend was alleen dat oefeningen een grotere botdichtheid, betere balans en sterkere benen geven.

Zeewater stijgt door gebruik grondwater

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De onttrekking van grondwater voor de landbouw, industrie en drinkwatervoorziening leidt jaarlijks tot een zeespiegelstijging van 0,8 millimeter. Dat is een kwart van de huidige zeespiegelstijging van 3,1 millimeter per jaar (volgens schattingen van klimaatpanel IPCC). Die conclusie publiceert onderzoeker Marc Bierkens van de Universiteit Utrecht binnenkort in het Geophysical Research Letters. Het jaarlijkse verschil tussen grondwaterverbruik en -aanvulling bedraagt volgens Bierkens’ schatting 283 kubieke kilometer. Die hoeveelheid water komt versneld in zee terecht en doet de zeespiegel stijgen. De bijdrage van grondwateronttrekkingen aan de zeespiegelstijging is niet opgenomen in de rapporten van het IPCC. „Volgens het IPCC zijn de onzekerheden te groot”, zegt Bierkens. „Onze studie laat nu zien dat grondwateruitputting wel degelijk moet worden meegeteld.”