Verzekeraar: eerder stoppen wordt duur

Jongeren die in de toekomst met 65 jaar willen stoppen met werken, moeten rekenen op een fors lager pensioen. Werknemers die nu 25 jaar zijn en met 65 ophouden, krijgen nog niet de helft van hun laatst verdiende loon aan AOW en bedrijfspensioen.

Dat blijkt uit berekeningen van verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd. „We vinden het belangrijk dat mensen realistische verwachtingen over hun pensioen hebben”, aldus een woordvoerder. De verzekeraar heeft uitgerekend wat de gevolgen zijn van het Pensioenakkoord, dat sociale partners in juni sloten. In het coalitieakkoord van CDA en VVD, gedoogd door de PVV, staat dat het komend kabinet het akkoord grotendeels wil overnemen. Wordt dit uitgevoerd, dan zal de pensioenleeftijd voortaan meestijgen met de oplopende levensverwachting. In 2020 komt de pensioenleeftijd op 66 jaar uit. Iedere vijf jaar wordt bekeken of aanpassing nodig is gezien de levensverwachting. Aangezien die veel sneller stijgt dan aangenomen, betekent dit dat in 2025 wordt doorgewerkt tot 67 jaar, in 2030 tot 68 jaar en in 2035 tot 69 jaar.

Delta Lloyd gaat ervan uit dat mensen pas in 2050 doorwerken tot 69 jaar. Iemand die nu 25 jaar is en toch met 65 jaar wil stoppen, houdt 46 procent aan pensioen over. Werkt hij door tot 69 jaar, dan bedraagt het pensioen 66,3 procent. Het verschil is groot, omdat elk jaar dat iemand eerder ophoudt er een korting van 6,5 procent op de AOW plaatsvindt. Ook het aanvullend pensioen valt lager uit omdat vier jaar lang minder premie is betaald, terwijl langer pensioen wordt ontvangen.

Een werknemer van 45 jaar houdt 58,1 procent over als hij met 65 jaar met pensioen wil en 66,5 procent als hij doorwerkt tot 69 jaar. Iemand die 55 jaar is, houdt dan 60,2 procent over en 65,4 procent als hij tot 69 jaar doorwerkt.

    • Michèle de Waard