Minder file als de buurman een tomtom koopt

‘Nooit meer in de file’ dankzij HD Traffic was een belofte die TomTom niet waar kan maken. Maar kan een klein aantal TomTom-gebruikers ervoor zorgen dat de filedruk voor iedereen daalt? TomTom claimt dat het met zijn verkeersinformatiedienst HD Traffic het fileleed voor alle weggebruikers kan verminderen. In een gisteren gepresenteerd verkeersmanifest zegt het navigatiebedrijf

Schermafbeelding-2010-09-30-om-17.10.09‘Nooit meer in de file’ dankzij HD Traffic was een belofte die TomTom niet waar kan maken. Maar kan een klein aantal TomTom-gebruikers ervoor zorgen dat de filedruk voor iedereen daalt?
TomTom claimt dat het met zijn verkeersinformatiedienst HD Traffic het fileleed voor alle weggebruikers kan verminderen. In een gisteren gepresenteerd verkeersmanifest zegt het navigatiebedrijf dat in 2015 de collectieve gemiddelde reistijd met 5 procent afneemt als 10 procent van de weggebruikers TomTom’s verkeersdienst gebruikt. Beter voor het milieu, beter voor de gemoedsrust van de automobilist. En beter voor TomTom, dat de hete adem van telefoonfabrikanten met gratis navigatiediensten in zijn nek voelt. Het verkeersmanifest lijkt dan ook in eerste instantie een pr-truc om concurrenten als Google, Nokia en Garmin de loef af te steken. Zij bieden inmiddels ook verkeersinformatie, voornamelijk via TMC en Garmin tevens met hulp van extra gegevens van de verkeersinformatiedienst.

Glijdende schaal
Maar TomTom zegt dat het een realistische belofte doet; het “verrassende gegeven” is dat als de HD Traffic-rijders een alternatieve route vinden, alle weggebruikers daarvan profiteren.

“Geïnformeerde gebruikers dragen niet bij aan filevorming, omdat zij een andere weg nemen, met als gevolg dat de mensen die nog steeds via verstopte wegen rijden minder lang in de file staan.”

Met andere woorden: als de buurman een tomtom koopt, zou dat dus effect kunnen hebben op de hele buurt. Hij rijdt ‘s ochtends op een slimme manier de wijk uit en staat niet in de rij voor de stoplichten, die daardoor korter wordt. TomTom heeft de onderliggende berekening niet laten uitvoeren door een onderzoeksbureau, maar ging zelf met de statische modellen in de weer. Het wordt niet duidelijk hoe dat precies gebeurt. Het bedrijf zegt bijvoorbeeld niet hoeveel apparaten met HD Traffic ervoor verkocht moeten worden om het gewenste effect te bereiken. TomTom rekent met het percentage auto’s dat op een bepaald moment op de weg is en beschikt over de HD Traffic informatie. Als tien procent van de automobilisten in de buurt van Rotterdam (de Nederlandse stad met de hoogste filedruk) een HD Traffic systeem gebruikt, zou het fileleed rond Rotterdam die dag met 5 procent moeten dalen. Het is een glijdende schaal, redeneert TomTom: in de drukste stad van Europa, Brussel, moeten dus relatief meer mensen HD Traffic gebruiken om een collectief effect te veroorzaken.

2,5 procent in Nederland

Met het verkeersmanifest speelt TomTom op het gevoel: wie een HD Traffic abonnement neemt, zou bijdragen aan minder files. Maar erg hard zijn de berekeningen niet. In de bijbehorende verklaring staat maar een klein grafiekje, zonder absolute cijfers.

Hoeveel procent van de auto’s in Nederland - TomToms thuisland - beschikt nu over een HD Traffic systeem sinds de introductie in 2007? Er rijden hier tomtom berekeningongeveer 8 miljoen auto’s (cijfers uit 2008). 220.000 daarvan zijn er uitgerust met een HD Traffic systeem, ongeveer 2,5 procent van het totale wagenpark. Om de doelstelling te behalen zouden er dus in principe de komende vijf jaar vier keer zoveel HD Traffic systemen verkocht moeten worden. Maar, zo zegt TomTom: de navigatiesystemen worden veel gewisseld in gezinnen met meerdere auto’s. Bovendien zitten mensen die investeren in meer gedetailleerde verkeersinformatie gemiddeld vaker op de weg dan anderen.
Op een doordeweekse dag zitten in Nederland tussen de 300.000 en 500.000 auto’s op de weg en daarvan is het percentage HD Traffic gebruikers volgens TomTom dus hoger dan 2,5 procent. Want we moeten we volgens het navigatiebedrijf ook de auto’s optellen die van te voren op internet hebben gekeken op routes.tomtom.com, waar dezelfde informatie te vinden is. En ook de luisteraars van Radio 538, dat zijn verkeerswaarschuwingen baseert op de TomTom-gegevens. Die krijgen alleen geen alternatieve route aangeboden. Daarnaast staat in de uitleg dat ook het gebruik van IQ-routes (routes gebaseerd op een historie van doorrijsnelheden verzameld door andere TomTom-gebruikers) zorgt voor een afname in reistijd. Dat bespaart volgens TomTom 2 tot 4 procent reistijd, terwijl HD Traffic 15 procent reistijd zou besparen.

HD 4.0

HD Traffic is volgens de navigatiefabrikant nauwkeuriger dan soortgelijke producten van de concurrenten omdat de TomTom-gebruikers hun reisgegevens met elkaar delen - de community-gedachte - en een uitgebreide historie hebben gecreëerd van de gemiddelde snelheden op trajecten. Die data wordt verrijkt met de celinformatie van elke Vodafone-beller (de locatie in het mobiele netwerk, geanonimiseerd) om de actuele verkeersdoorstroming te berekenen, ook buiten het snelwegennet. Door ook de doorloopsnelheid op gewone hoofdwegen te meten zijn betere omrijroutes mogelijk.

In Europa heeft TomTom bijna 1,4 miljoen HD Traffic systemen verkocht en de dienst wordt straks uitgebreid naar 29 landen. Ook Renault en Mazda leveren HD Traffic in hun Europese auto’s. Maar het Amerikaanse wegennet (234,5 miljoen auto’s, cijfers 2006) is de interessantste afzetmarkt. Daar is Garmin marktleider en is TomTom nu in onderhandeling met mobiele netwerken om een zelfde betrouwbare meting voor HD Traffic te realiseren als nu gebeurt in Europa.

TomTom zegt tot nu toe meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd te hebben in de ontwikkeling van de verkeersinformatie en is nu toe aan HD Traffic 4.0: fijnmaziger algoritmes en een hogere verversingssnelheid, van eens per 3 naar eens per 2 minuten. “Ter vergelijking: De TMC informatie van de verkeerslussen wordt eens per 15 minuten vernieuwd”, aldus een TomTom-medewerker. In de praktijk werkt HD Traffic goed en snel, ook op TomToms iPhone-applicatie. Maar, zo leert de praktijk ook: files in de Nederlandse spits zijn meestal niet te mijden. Die belofte uit 2007 heeft TomTom snel ingetrokken. Wat HD Traffic bijvoorbeeld in de overvolle Randstad goed doet is inschatten hoe lang je in de file zult staan.

Scheermesjesmodel
TomTom GO Live 1000Dat TomTom  aandacht vraagt voor zijn premium diensten is begrijpelijk; de markt voor personal navigation devices raakt verzadigd en niet elke TomTom-gebruiker wil upgraden naar het nieuwe topmodel, de Go 1000. Een HD Traffic abonnement kost vijf euro per maand - op jaarbasis heb je daar al bijna een nieuw navigatiesysteem voor. Dat is een veel prettiger businessmodel dan het prijsvechten met gratis navigatie op smartphones. Vergelijk het maar met de goedkope printer en z’n prijzige inkt,  of het scheerapparaat waar je telkens dure scheermesjes voor moet kopen.

De prijs van het HD Traffic abonnement is wel gehalveerd in vergelijking met vorig jaar maar TomTom is niet van plan om nog een prijsverlaging in te gaan voeren om het aantal gebruikers van HD Traffic sneller te laten groeien. Zelfs al zou dat de doelstelling van het verkeersmanifest ten goede komen.  Fileleed of niet, de schoorsteen moet blijven roken.

Top 5 filedichtheid in Europese steden

  1. Brussel
  2. Warschau
  3. Wroclaw
  4. Londen
  5. Edinburgh

In Nederland is Rotterdam de drukste stad. De tijd voor woonwerkverkeer is in Nederland het langste in Europa: gemiddeld ruim 50 minuten. Daarna komen Turkije, Duitsland, België, Luxemburg en Spanje. (gegevens TomTom)

    • Marc Hijink