Meerderheid voor coalitie nog onzeker

De CDA-fractie in de Tweede Kamer geeft nog geen unanieme steun aan de gedoog- en regeerakkoorden voor een nieuw kabinet, dat Nederland volgens PVV-leider Wilders „beter, sterker, veiliger en Nederlandser [moet] maken”.

De fracties van VVD en PVV keurden de akkoorden gistermiddag direct goed, maar de CDA-fractieleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan houden hun principiële bezwaren overeind. Dat bleek afgelopen nacht na een zestien uur durende fractievergadering in het Hilton Hotel in Den Haag. Zij maken „een stellig voorbehoud”, zegt een CDA’er.

Hiermee komt de meerderheid van een coalitie met VVD, CDA en een gedogende PVV in gevaar. Deze partijen hebben samen 76 zetels. De opdracht van informateur Opstelten is om een kabinet te formeren dat steunt op een stabiele meerderheid.

De twee zetels van de orthodox-christelijke SGP kunnen van groot belang worden. Deze partij heeft informeel aangegeven gedoogsteun te willen verlenen. De partijen willen het nieuwe kabinet het motto ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ geven.

Het definitieve oordeel geeft de CDA-fractie na het weekeinde. Daarbij zal het oordeel van het ledencongres zaterdag in Arnhem „zeer zwaar meewegen”, zei fractieleider Maxime Verhagen vannacht. „Er leven nog wel bezwaren bij enkelen, maar ze zijn wel van mening dat dat voorgelegd moet worden aan het congres.”

Hij wilde niet zeggen wie de leden zijn die bezwaren hebben. Koppejan en Ferrier waren vanmorgen niet bereikbaar, maar duidelijk is dat hun bezwaren niet van inhoudelijke maar van principiële aard zijn. In een interview heeft het afgetreden Kamerlid Ab Klink gezegd dat hij verwacht dat de twee als dissident in de fractie blijven als eenderde van de achterban zaterdag tegenstemt.

De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA hebben zich vanochtend weer bij informateur Opstelten gemeld om wijzigingsvoorstellen te bespreken. De twee akkoorden zouden vandaag aan het eind van de middag officieel gepresenteerd worden, was de verwachting.

Wilders beklemtoonde gisteren na afloop van de vergadering van de PVV-fractie „dat mensen nergens bang voor hoeven te zijn”. „Onze maatregelen zijn natuurlijk wel onze maatregelen.”

Voor het CDA-congres hadden zich vanmorgen 3.400 van de 68.000 CDA-leden aangemeld. De Rijnhal in Arnhem heeft een capaciteit van 4.500 mensen. De leden spreken zich uit over een resolutie waarin ze steun uitspreken voor het regeer- en het gedoogakkoord.

Allochtone CDA-raadsleden gaan een resolutie indienen waarmee samenwerking met de PVV wordt afgewezen omdat „het CDA alleen wil samenwerken met politieke partijen die niemand buitensluiten op grond van geloof, ras of afkomst”.

Ferrier en Koppejan willen spreken op het congres, evenals demissionair minister Hirsch Ballin.

Zestien uur vergaderen en vijf scenario’s: pagina 3

Commentaar: pagina 7