Krakers A'dam vechten ontruiming aan

Krakers in Amsterdam spannen rechtszaken aan tegen de Nederlandse Staat over het kraakverbod dat morgen van kracht wordt. De krakers eisen dat hun kraakpanden niet worden ontruimd zolang de antikraakwet niet door de rechter is getoetst.

Bij de rechtbank van Den Haag dient op 18 oktober een kort geding van krakers uit de Eerste Hugo de Grootstraat in Amsterdam tegen de Nederlandse Staat. „Met die datum ga ik overigens alleen akkoord als het Openbaar Ministerie toezegt niet vóór die datum te ontruimen”, zegt hun raadsman M. Schuckink Kool: „Maar het College van procureurs-generaal heeft mij vanmorgen laten weten dat het geen toezegging doet. Dat zie ik als een oorlogsverklaring.”

Krakers van een pand aan de Amsterdamse Passeerdersgracht hebben een kort geding aangespannen bij de rechtbank in Amsterdam. Het gaat om een pand van het collectief Schijnheilig, waarin onder meer een galerie zit. „Wij zien nogal wat haken en ogen aan de nieuwe antikraakwet, die haaks staat op Europese regels”, zegt hun advocaat R. Uppal.

De krakers beroepen zich op het Europese Verdrag van de Rechten voor de Mens, waarin onder meer het huisrecht van burgers wordt gegarandeerd. Dat betekent onder meer dat een huis niet zomaar betreden mag worden. „Wij vinden op grond hiervan dat er pas ontruimd kan worden als de rechter dit heeft getoetst”, zegt Uppal. Dat de politie moet beoordelen of een kraker huisvredebreuk pleegt, geeft de opsporingsambtenaren een bevoegdheid die volgens de krakers in strijd is met het verdrag.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft zich gisteren uitgesproken tegen het ontruimen van kraakpanden als die daarna leeg komen te staan. Collegepartijen PvdA en GroenLinks dienden samen met D66 een motie in waarin ze het stadsbestuur opriepen zo snel mogelijk te beginnen met een aanpak van leegstand. Burgemeester Van der Laan zei ernaar te streven alleen panden te ontruimen die niet leeg komen te staan. Hij gaf echter geen garanties.

    • Karel Berkhout