Ierland weer miljarden kwijt aan bank

Drie probleemlanden in de eurozone bleken vanmorgen opnieuw te worstelen met de gevolgen van de crisis.

Ierland kondigde aan nog eens 3 miljard euro te pompen in Allied Irish Bank. Het redden van de bank, een van de belangrijkste van het land, heeft Dublin al meer dan 20 miljard gekost. De extra kosten – nog twee banken worden geholpen met 2,7 miljard euro – is een belangrijke oorzaak van de groei van het Ierse begrotingstekort, dat dit jaar waarschijnlijk boven de 30 procent uitkomt. Dit hoge percentage is weer de reden dat de financiële markten vrezen dat Ierland in financiële problemen kan komen, zoals Griekenland eerder dit jaar overkwam.

Behalve Ierland worden ook Spanje en Portugal nauwlettend in de gaten gehouden door de markten. Als eurolanden in problemen komen, heeft dit negatieve gevolgen voor de gemeenschappelijke munt, en dus voor de hele eurozone.

De Portugese regering heeft gisteren extra bezuinigingsmaatregelen aangekondigd om het begrotingstekort terug te dringen.

De socialistische premier Sócrates presenteerde voorstellen om 5 procent te snijden in ambtenarensalarissen boven de 1.500 euro. Ook wil hij volgend jaar de pensioenen bevriezen. De overheid zou hiermee 3,4 miljard euro bezuinigen.

De regering komt met de maatregelen onder grote druk van de Europese Unie en de financiële markten. Dit voorjaar stelde Lissabon al een plan op om dit tekort van 9,3 procent in 2009 terug te dringen naar 7,3 procent dit jaar. Vorige week werd duidelijk dat het plan dreigde te mislukken. De rentes op Portugese staatsleningen liepen hierdoor op. Andere lidstaten en Brussel riepen Portugal op tot extra ingrepen.

Spanje kreeg vandaag te horen dat kredietbeoordelaar Moody’s de waardering voor de staatsschuld van het land met één stap verlaagt, van het topniveau AAA naar Aa1. Volgens Moody’s heeft Madrid de afgelopen maanden de juiste maatregelen genomen om het tekort te verlagen, maar zal het de komende jaren een lage groei kennen door de problemen in de bouw- en vastgoedsector.