Dure zorgpremie

Recent werd bekend dat de minister Klink in 2011 een eigen bijdrage gaat invoeren voor tweede lijnszorg GGZ. Concreet betekent dat, dat er 90 euro per DBC (Diagnose Behandel Combinatie) bij de patiënten zelf in rekening gebracht gaat worden. De minister maakt daarbij de volgende rekensom: 600.000 (patiënten per jaar in GGZ) x 90=54 miljoen euro.

In deze rekensom gaat de minister uit van één DBC per persoon in de GGZ. Er wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat er veel gezinnen zullen zijn die meerdere DBC’s per jaar krijgen.

Zo ken ik een gezin waarbij drie kinderen aangemeld zijn en daarnaast een van de ouders bekend is bij de tweedelijns GGZ. In totaal zijn er acht DBC’s gesteld. Dit gezin zou dus met de nieuwe regel 720 euro extra op de zorgpremie moeten gaan betalen. Ik pleit er dan ook sterk voor om bij de nieuwe bezuinigingsmaatregelen op te nemen dat de zorg voor kinderen en jeugdigen er buiten valt of in die sector de eigen bijdrage op zijn minst beperkt blijft tot maximaal 90 euro per kind per jaar.

Bob van Eerd

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

    • Bob van Eerd
    • Klinisch psycholoog